Könttäpalkalla leirille?

0
830

Moni työnantaja tarjoaa mielellään könttäpalkkaa leirityöstä. Työehtosopimuksen (KirVESTES) tai työaikalain mukaisia lisiä ei kuitenkaan voi sopia sisällytettäväksi peruspalkkaan. Ne tulee maksaa erikseen peruspalkan päälle.

Huomaat ilmoituksen, jossa leirille haetaan ylimääräistä työntekijää. Kiinnostut asiasta, koska lyhyempi määräaikainen työkeikka sopiin tilanteeseesi hyvin. Pääset haastatteluun, jossa sinulle ehdotetaan kahden viikon leiriltä 500 euron könttäkorvausta.

Kysyessäsi mitä tämä könttä sisältää saat vastauksen, jonka mukaan samaan könttään sisältyy sekä TESin mukainen peruspalkka että kaikki mahdolliset lisät.

Lisät maksuun erikseen

Kuulostaa yksinkertaiselta ja selkeältä – sitä se ei kuitenkaan ole. Lähdetään liikkeelle työsopimuksesta. Sinulla on oikeus saada kirjallinen työsopimus myös tällaisen lyhyen määräaikaisen leirityön osalta. Työsopimuksessa ei ole mahdollista sopia lakia eikä työehtosopimusta huonommista ehdoista. Työsuhteesi minimiehdot löytyvät siten KirVESTES:istä.

Ansaitset vuosilomaa tai lomakorvausta lyhyessäkin työsuhteessa. Myös lomakorvaus tulee maksaa erikseen, sitä ei voi sisällyttää palkkaan. Samoin erilaiset työaikakorvaukset, kuten esimerkiksi ilta-, yötyö-, sunnuntai- ja aattotyölisät tulee maksaa erikseen peruspalkan päälle.  Sama koskee mahdollisia ylitöitä.

Laki on selkeä

Könttäkorvaus saattaa olla työnantajan kannalta yksinkertaisempi tapa hoitaa palkanmaksu kuin laskea peruspalkan päälle erilaiset lisät ja lomakorvaukset. Työnantaja voi esimerkiksi kertoa, että korvaus leiriltä olisi 400 euroa, jonka päälle lasketaan 100 euroa lisiä ja että kaikki maksetaan yhtenä könttänä. Tämä tarkoittaa yhteensä 500 euroa, johon kohdistuu ennakonpidätys.

Vaikka et tässä palkkausmuodossa rahallisesti häviäisikään, laki on asiassa selkeä. Työehtosopimuksen (KirVESTES) tai työaikalain mukaisia lisiä ei voi sopia sisällytettäväksi peruspalkkaan. Poikkeuksena tästä ovat vain johtajat ja ylemmät esimiehet.

Työsuhteessa tapahtuvaan työhön könttäpalkkaus ei siis yleensä istu. Toiminimen tai yrityksen laskutuksessa könttäsummat sen sijaan ovat mahdollisia.

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen tiina.laine@dtl.fi tai arja.lusa@knt.fi 

Teksti Jouni Heino