Mikä on pääsopijajärjestö?

0
1074

Aina niin päättäväiset asiamiehet ovat päätyneet vihdoinkin samaan aikaan ihan livepalaveriin. Palaveri järjestetään päämajan pääkäytävän varrella sijaitsevassa pääkonttorissa. Tunnelma on noussut lähes päähän.

– Eiköhän lyödä viisaat päät yhteen ja mietitä, mikä näistä mainoslippalakeista on sopivin, iloitsee Marko saadessaan mallikappaleet neuvottelujärjestön tunnelmannostattamislippalakeista.

– Luulen, että minulla on niin iso pää, ettei mikään noista ole päähäni sopiva, Tero huolehtii.

– Ehkä sinun kannattaa kokeilla ilman noita kuulokkeita, Marko kuittaa.

Vanhojen tapojen uudistaminen ottaa Teroa kirjaimellisesti päähän.

– No nyt sopii lakki! Tämähän on pääsopija, hän viisastelee.

Pää- vai kokovartalosopimus?

Samalla hetkellä asiamiehet kokevat ahaa-elämyksen. Pääsopimus kuulostaa etäisesti tutulta, samoin pääsopijajärjestö. Kumpikaan asiamiehistä ei kuitenkaan saa millään mieleen, mistä oikein on kysymys. Miksi sopivilla hatuilla on olemassa jokin järjestö?

– Siis jos on olemassa pääsopimus, miten käy muiden ruumiinosien? Minä ainakin neuvottelen pelkästään kokovartalosopimuksia, Marko pohtii.

Hetken tuumimisen jälkeen asiamiehet keksivät, että päällä ei välttämättä olekaan mitään tekemistä pääsopimuksen kanssa – ja ehkä ei pääsopijajärjestönkään kanssa. Asiassa ei tunnu yht’äkkiä olevan päätä eikä häntää. Taitaa olla taas selvityksen paikka.


Asiantuntija vastaa

JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola, mikä on pääsopijajärjestö?

– Valtion, kuntien ja kirkon virkaehtosopimuslakien mukaan neuvottelumenettelystä sovitaan pääsopimuksella, jossa on määritetty neuvotteluosapuolet eli pääsopijajärjestöt. JUKO on yksi pääsopijajärjestöistä.

Mitä pääsopijajärjestö tekee?

– Pääsopijajärjestönä JUKO edustaa jäsenliittojensa jäsenistöä ja palkansaajaosapuolta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa, hoitaa virka- ja työehtosopimuksen tulkintaerimielisyyksiin liittyvät keskusneuvottelut ja mahdolliset työtuomioistuinkäsittelyt sekä kouluttaa luottamusmiehiä. JUKO on myös mukana työelämän kehittämistyössä kuten kirkon sektorin Kirteko2030-hankkeessa.

Pääsopijajärjestönä JUKO asettaa työpaikoille luottamusmiehiä. Mitä he tekevät?

– Luottamusmies on jukolaisten liittojen jäsenten valitsema edustaja, jonka tehtävänä on edustaa JUKOa paikallistasolla virka- ja työehtosopimukseen liittyvissä asioissa. Luottamusmies edustaa jukolaisten liittojen jäseniä muissakin työelämään liittyvissä asioissa sekä hoitaa paikallista neuvottelutoimintaa. Luottamusmies takaa, ettei työntekijä jää missään tilanteessa yksin.

Miten voi päästä luottamusmieheksi?

– JUKOn luottamusmiehet valitaan työpaikoilla järjestettävillä vaaleilla. Seuraavat on tulevana syksynä kirkon työpaikoilla. Kannattaa olla aktiivinen ja lähteä luottamusmiesehdokkaaksi. Jos seurakunnassa ei vielä ole JUKOn luottamusmiestä, ei luottamusmiesvalinnan kanssa tarvitse eikä pidä aikailla syksyyn asti, vaan luottamusmiesvalinnat kannattaa hoitaa heti kuntoon. JUKOsta tai jukolaisista liitoista saa tarkempia ohjeita luottamusmiesvaalien järjestämisestä.

Mitä luottamusmiehen pitää osata?

– Luottamusmiehen tulee olla perehtynyt edustamiaan viranhaltijoita ja työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä työpaikan olosuhteisiin. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse olla seppä syntyessään, sillä JUKO ja JUKOn jäsenliitot kouluttavat, neuvovat ja tukevat luottamusmiehiä. Luottamusmies voi osallistua luottamusmieskursseille palkallisesti. Kurssipäivien majoitus- ja matkakustannukset korvataan JUKOn ja liittojen ohjeiden mukaisesti.

Teksti Tero Fleminch ja Marko Pasma  

Kuva Ilari Huhtasalo