Palkanlisää opiskelijan ohjaamisesta

0
1394

Vantaan seurakunnissa työpaikkaohjaajia motivoidaan myös rahallisesti. – Vaikka korvaus ei olekaan päätä huimaava, on se silti tyhjää parempi, toteaa Sirkka Väätäinen, Vantaan seurakuntien Jukon pääluottamusmies.

Seurakunnissa on usein harjoittelijoita, sillä kirkon virkoihin pätevöittäviin koulutuksiin kuuluu harjoittelujaksoja seurakunnassa. Kirkko on mahdollinen harjoittelupaikka myös muita tutkintoja suorittaville opiskelijoille, esimerkiksi sosiaalialan, hallinnon tai viestinnän aloilla.

Kirkkotyönantajalla on erilaisissa tehtävissä noin 15 000 ihmistä vakituisesti ja kesäkaudella palvelussuhteiden lukumäärä nousee jopa yli 19 000 työntekijään. Hengellisen työn viroissa työntekijöistä on noin 5 500.

Harjoittelujaksojen ohjaaminen, eli työpaikkaohjaajana toimiminen, on tuttua monelle diakonia- ja kasvatusalan työntekijälle. Tuttua on myös harjoitteluohjaamisen mukanaan tuoma vastuu oppimisen ohjaamisessa. Seurakuntaharjoittelu voi olla alan opiskelijalle se viimeinen niitti kirkon työntekijäksi hakeutumiseen. Harjoitteluaika seurakunnassa antaa opiskelijalle parhaimmillaan monipuolisesti kokemusta työstä ja työyhteisöstä. Toki harjoittelu voi olla myös ”se viimeinen niitti” muualle työhön hakeutumiseen.

Motivaatiota korvauksesta

Yksi tapa työpaikkaohjaajan motivoimiseksi on ollut käytössä Vantaan seurakunnissa jo useita vuosia.

– Meillä nähtiin palkkatyöryhmässä tärkeänä panostaa työpaikkaohjaamiseen palkkauksenkin näkökulmasta, toteaa Sirkka Väätäinen, Vantaan seurakuntien Jukon pääluottamusmies.

Vantaalla työpaikkaohjaajalle maksetaan kahden prosentin suuruinen korvaus vaativuusryhmän 503-palkasta harjoittelukuukautta kohden. Hakemus tehdään esimiehelle, joka tekee siitä tarvittavan päätöksen, ja korvaus maksetaan harjoittelujakson jälkeen.

– Aiemmin meillä työpaikkaohjaaja haki korvausta oppilaitokselta, mutta sen maksuperiaatteet taisivat muuttua. Nykyään ainakin meillä Korsossa korvaus haetaan työtiimille siten, että se on käytössä esimerkiksi työhyvinvoinnin tukemiseen, Väätäinen kertoo. 

Tiesitkö:

Harjoittelukorvauksen maksaminen onnistuu esimerkiksi KirVESTES:n 40§ kertapalkkiona. Kertapalkkio voidaan maksaa yksilölle tai esimerkiksi työtiimille. Vaikka kertapalkkion maksaminen onkin työnantajan päätäntävallassa, se sopii myös yleisempään käyttöön. Jos kertapalkkio on yleisessä käytössä työpaikalla, sen maksamisperiaatteet on tarkoituksenmukaista selvittää yhteisesti henkilöstön edustajien kanssa.

Teksti Tero Fleminch