I Tammerfors kom man överens om bättre ersättningar för lägerarbetstid

0
774

Då församlingarna i Tammerfors avslutade sin prövotid med modularbetstid kom man överens om att i fortsättningen ge bättre ersättning för lägerarbetstid. Prövotiden synliggjorde hur intensivt lägerarbete är och hur långa dagarna är.

Församlingarna i Tammerfors deltog i försöket med modularbetstid. Efter försökstiden beslöt man att fortsätta med arbete utan arbetstid. Försöket synliggjorde dock lägerarbetets intensitet och långa arbetsdagar. Under årens lopp har lägren blivit allt tyngre och mera krävande. Barnens och de ungas specialbehov ökar och säkerhetsföreskrifterna blir allt hårdare. Lägerarbete är en central verksamhetsform i församlingarna, vilken också i framtiden behöver ivriga och motiverade anställda.

Arbetstidsarbetsgruppen i Tammerfors kyrkliga samfällighet diskuterade i februari 2021 om ersättningarna för lägerarbetstid och var enhälliga om att bättre ersättningar för lägerarbetstiden skulle vara på sin plats. I mars 2021 förespråkade ledningsgruppen arbetsgruppens förslag. De nya ersättningarna träder i kraft genom ett lokalt avtal för en tidsbunden period 1.1.2021-31.12.2022.

Så påverkar ersättningarna skriftskollägerledigheterna

För de som inte har arbetstid syns ersättningarna på följande sätt. En lägerdag ersätts med en ledig dag och de lediga dagar som skulle ha hållits under lägertiden ersätts senare som flyttade lediga dagar.

  • Avfärd till lägret må kl. 10 och retur följande dag kl. 14.
  • Sju lägerdagar = sju lediga dagar
  • Veckans två lediga dagar under lägret = två flyttade lediga dagar
  • Ett skriftskolläger ger totalt nio lediga dagar

Det lokala avtalet för inte med sig ekonomiska kostnader för samfälligheten. Arrangemangen med de lediga dagarna är sådana att de inte försvårar arbetsarrangemangen. Avtalet säger att lägerledigheterna skall hållas inom två månader och de flyttade lediga dagarna inom ett halvt år.

Bakom det lokala avtalet finns ett föredömligt arbete, som beaktar de anställdas synvinkel och ett samarbete mellan förtroendemännen över fackföreningsgränserna. För avtalets tillkomst krävdes också från arbetsgivaren en äkta vilja att förhandla lokalt.

Enligt JUKO:s huvudförtroendeman, Mari Paja, har avtalet tagits väl emot bland de anställda, trots att det jämfört med modularbetstid är lite sämre. Det är dock bättre än vad som avtalats om i KyrkTak 143§ 2 mom.

Samarbete och en äkta vilja att förhandla var i en nyckelposition då man kom överens och i diskussionerna. Paja har varit glad över uppbyggande och gott samarbete för de gemensamma och för de anställdas bästa.

Text Eliisa Ala-Kuusisto Bild Mikko Huuhtanen