Nya beslut om examen: kompletterande av examen

0
740

Kyrkostyrelsen för Finlands Evangelisk Lutherska kyrka har fattat beslut angående examen som krävs för tjänsteinnehavare (Kyrkolagen nr 136, 137, 141, 139). Enligt beslutet kan nämnda examen kompletteras vid öppen yrkeshögskola utan att man ansöker till utbildning för examen.

Enligt beslutet kan nämnda examen kompletteras så att man söker om behörighet för tjänst för diakonin (social, diakon eller hälsovårds diakonissa), som arbetsledare för missions- eller internationellt arbete, som ungdomsarbetsledare eller ledare inom fostran.

Examensbesluten definierar vilka studier man skall genomföra för att komplettera den tidigare utbildningen. Omfattningen av studierna som krävs beror på om de sökandes tidigare utbildning omfattar behörighet  kyrklig tjänst eller inte.

Kompletterande utbildningar arrangeras av Diakoni yrkeshögskollan, yrkeshögskolan Centria och Yrkeshögskolan Novia.

Den som kompletterat sina studier får ett intyg över detta. Utdraget ur studieregistret och bilagan för tilläggsuppgifter motsvarar tillsammans det intyg över examen som krävs för den kompletterande utbildningen. I bilagan med tilläggsuppgifter beskrivs hur behörigheten bevisas t.ex. då man söker om arbete. Den som ansöker om arbete skall till sin ansökan bifoga examensintyg samt intyg på kompletterande utbildning och utdrag ut studieregistret.

Kyrkans yrken evl.fi tutkintopaatokset

Text Helena Tuominen, expert Marja Pesonen, expert, Kyrkans utbildningscentral