Tampereella sovittiin paremmat leiriaikahyvitykset kahdeksi vuodeksi

0
1338

Tampereen seurakuntien moduulityöaikaharjoittelun päätyttyä sovittiin, että jatkossa tarkastellaan, voisiko leirityöstä antaa parempia hyvityksiä pysyvästi. Harjoittelu teki näkyväksi leirityön intensiivisyyden ja pitkät päivät.

Tampereen seurakunnat osallistuivat moduulityöaikakokeiluun. Harjoittelun loputtua päädyttiin jatkamaan työajatonta työtä. Kokeilu teki kuitenkin näkyväksi leirityön intensiivisyyden ja pitkät päivät. Leirit ovat vuosien varrella tulleet entistä raskaammiksi ja vaativimmiksi lasten ja nuorten erityistarpeiden lisääntyessä ja turvallisuussääntöjen tiukentuessa. Leirityö on keskeinen seurakunnan toimintamuoto, joka tarvitsee tulevaisuudessakin innostuneita ja motivoituneita työntekijöitä.

Tampereen srky:n työaikatyöryhmä keskusteli helmikuussa 2021 leirityöaikahyvityksistä ja oli yksimielinen siitä, että paremmat hyvitykset leirityöstä olisivat paikallaan. Johtoryhmä puolsi maaliskuussa 2021 työaikaryhmän tekemää ehdotusta. Uudet leiriaikahyvitykset tulivat voimaan paikallisella sopimuksella määräajaksi 1.1.2021-31.12.2022.

Näin hyvitys vaikuttaa riparivapaisiin

Käytännössä hyvitykset näkyvät työajattomille siten, että yhdestä leirivuorokaudesta tulee yksi vapaapäivä ja leirin alle jääneistä vapaapäivistä saa lisäksi siirtovapaat:

• leirille lähtö ma klo 10 ja paluu seuraavana ma klo 14

• seitsemän leiripäivää = seitsemän vapaapäivää

• viikon vapaat jäävät leirin alle ja siitä kaksi siirtovapaata

• rippileiristä saa yhteensä yhdeksän vapaata

Paikallinen sopimus ei tuo rahallisia lisäkustannuksia seurakuntayhtymälle. Vapaiden järjestäminen riittävän pitkälle ajalle takaa sen, että ne eivät vaikeuta työjärjestelyjä. Sopimuksessa mainitaan, että leirivapaat on pidettävä kahden kuukauden kuluessa ja siirtovapaat puolen vuoden kuluessa.

Paikallisen sopimuksen takana on esimerkillistä ja työtekijöiden näkökulmaa huomioon ottavaa yhteistyötä luottamusmiesten taholta yli liittorajojen. Sopimuksen syntyminen vaatii lisäksi työnantajan puolelta aitoa tahtoa neuvotella paikallisesti.

JUKO:n pääluottamusmiehen Mari Paijan mukaan sopimus on otettu työntekijöiden taholta hyvin vastaan, vaikka se on moduulityöajan sopimukseen verrattuna hieman huonompi. Se on kuitenkin parempi kuin mitä KirVESTES määrittelee 143§:n 2 momentissa.

Yhteistyö ja aito halu neuvotella ovat olleet avainasemassa asioista sovittaessa ja niistä keskusteltaessa. Paija on iloinnut rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä yhteisten asioiden hyväksi ja työntekijöiden parhaaksi.

Teksti Eliisa Ala-Kuusisto Kuva Mikko Huuhtanen