Uutta tutkintopäätöksissä: tutkinnon täydentäminen

0
930

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen päätökset viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista (Kirkon säädöskokoelman nrot 136, 137, 141, 139) mahdollistavat päätöksissä mainittujen tutkintojen täydentämisen avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla ilman, että hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi.

Päätöksissä mainittuja tutkintoja voi täydentää niin, että hankkii diakonian viran haltijan (sosiaaliala, diakoni tai terveysala, diakonissa), lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijan kelpoisuuden. 

Tutkintopäätökset määrittävät, mitä opintoja tulee suorittaa aiempaa tutkintoa täydentäessään. Opintojen laajuus vaihtelee sen mukaan, onko täydentäjällä jo valmiiksi päätöksessä määritelty kirkon tutkintopäätösten mukainen kelpoisuus vai täydentääkö hän tutkintoa, johon ei ole kuulunut kirkon edellyttämä kelpoisuus.

Täydentäviä opintoja järjestävät Diakonia-ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia.

Tutkinnon täydentänyt saa todistuksen täydentävistä opinnoistaan. Ammattikorkeakoulun antama opintosuoritusote ja ammattikorkeakoulun antama lisätietoliite yhdessä vastaavat tutkintopäätöksissä edellytettävää todistusta täydentävien opintojen suorittamisesta. Lisätietoliitteessä todetaan, miten kelpoisuus osoitetaan esimerkiksi työhakutilanteessa. Hakijan tulee hakemusta tehdessään liittää hakemukseensa tutkintotodistus sekä tutkintoa täydentävien opintojen todistus eli opintosuoritusote.

Kirkon ammatit evl.fi tutkintopaatokset

Teksti Helena Tuominen, asiantuntija Marja Pesonen, asiantuntija, Kirkon koulutuskeskus