Medlemmarnas röst hörs i förvaltningen – val av fullmäktige och representantskap 2022

0
703

År 2022 är ett valår i förbunden. I mars väljs KNS:s fullmäktige och DTL:s representantskap. Vi frågade förbundens ordförande varför det lönar sig att ställa upp som kandidat i valen.

Saara Huhanantti

Saara Huhanatti, vad gör representantskapet och fullmäktige?

Genom representantskapet och fullmäktige tar de invalda medlemmarna med sig sitt eget områdes röst och den egna erfarenheten för att utveckla verksamheten. De här organen väljer ordföranden och styrelse samt fattar beslut om ekonomi och verksamhet. Fullmäktige och representantskap drar också upp de stora strategiska linjerna och ställer upp målsättningar.

Viktiga datum för DTL:s representantskapsval

  • Sista dagen för att ställa upp kandidater 14.2.2022. 
  • Val 14.3.–21.3.2022. 
  • Fastställande av valresultatet 22.3. 

Dtl.fi/vaalit

Text Tero Flemnich, Marko Pasma 

Bild Elina Kuitto, Anna Kärri, egna arkiv

Anna Kärri, vem kan ställa upp?

Anna Kärri

Vem som helst som är ordinarie medlem kan ställa upp. Det behövs endast tre medlemmar för att grunda en valmansförening som ställer upp listans kandidater. Som kandidater behövs olika medlemmar med olika erfarenheter. 

Inom förvaltningen bildar man ett nationellt nätverk, de förtroendevalda har en utsiktsplats till intressebevakningen och de egna branschfrågorna.

Viktiga datum för KNT:s val av fullmäktige

  • Sista dagen för att ställs upp kandidater 14.2.2022 
  • Val: 21.–28.3.2022 
  • Fastställande av valresultatet 28.3. 

Knt.fi/valtuustovaalit