KNT fullmäktigevalet kommer till din e-post

0
662

Fullmäktigevalet hålls som elektroniska val. Till de röstberättigade medlemmarna sänds en elektronisk länk, med vilken du kan avge din röst.

Du kan bekanta dig med kandidaterna och valmansföreningarna på valnätsidorna www.knt.fi/valtuustovaalit. 

Till fullmäktige väljs de 18 som fått mest röster och för dem 18 ersättare. Från varje stifts område väljs minst 1 medlem till fullmäktige (KNTs stadgar §11).

Tiden för att rösta är 21.3 kl. 12.00 till 28.2 kl. 12.00.

Kandidatlistorna för fullmäktigevalet