Så här röstar du i Dtl:s representantskapsval

0
662

Enligt Diakoniarbetarnas förbunds stadgar skall val av medlemmar till representantskapet väljas vart fjärde år. Representantskapet är förbundets högsta beslutande organ.

I valet av representantskap är förbundets ordinarie medlemmar röstberättigade och valbara. Studerande- och pensionärsmedlemmar och de med parallellmedlemskap kan inte rösta.

Valet genomförs elektroniskt. Röstningen inleds 14.3.2022 och avslutas 31.3.2022 kl.12.00. Röstningslänken, för engångsbruk sänds till den e-postadress som de ordinarie medlemmarna har meddelat till förbundet.

Genom att klicka på länken öppnas röstningsblanketten. Medlemmarna kan rösta på en kandidat från vilken lista som helst, uppställd var som helst, eftersom hela landet är ett valdistrikt. Man kan rösta endast en gång med länken. 

Efter att röstningstiden avslutats samlas valnämnden samlas för att räkna rösterna och fastställa valresultatet. Valresultatet meddelas på förbundets hemsidor 22.3.3033 kl. 14.

Ifall e-postadressen som du meddelat till förbundet inte fungerar eller ifall du av någon annan anledning inte fått röstningslänken, ta då kontakt med förbundskansliet för att reda ut frågan: tel. 010 2190 300 eller toimisto@dtl.fi.

Diakoniarbetarnas förbud, representantskapsvalet 2022

Kandidatförteckning