Joka kymmenennessä diakonian virassa ei ole koulutettua työntekijää

0
577

Diakoniatyöntekijöiden Liitto toteutti maaliskuussa 2022 kyselyn diakonian virkojen tilanteesta. Kirkkoherroilta kysyttiin diakonian virkojen määrää, täyttöastetta, avoimien virkojen hakijamääriä ja Kirkkohallituksen asettamien kelpoisuusehtojen toteutumista.

Sähköpostikysely lähetettiin 341 kirkkoherralle, joista 296 oli suomenkielisissä seurakunnissa ja 45 ruotsinkielisissä seurakunnissa. Vastausprosentti oli 32, jota voi pitää verkkokyselytutkimuksessa hyvänä.

Selvityksen perusteella joka kymmenes diakonian virka on ilman koulutettua diakoniatyöntekijää. Virka oli joko kokonaan täyttämättä tai virkaa hoiti epäpätevä työntekijä.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto on erittäin huolissaan diakonian tehtävien kiinnostavuudesta ja kilpailukyvystä suhteessa kunnan ja järjestöjen työpaikkoihin. Avoimiin virkoihin oli keskimäärin neljä hakijaa ja sijaisuuksiin kolme hakijaa. Pienimmät hakijamäärät olivat ydinkaupunkiseutujen ympäryskunnissa ja suurimmat kasvukeskuksissa. Oli myös paikkoja, joihin ei ollut yhtään hakijaa.

Kirkkoherrojen mukaan palkkaus (38 %), seurakunnan sijainti (15 %), kilpailutilanne työntekijöistä (15 %) ja työn kuormittavuus (13 %) olivat merkittävimmät syyt, miksi virkoihin ja sijaisuuksiin ei saada päteviä hakijoita. Vastaajista 19 prosenttia ilmoitti, että heidän seurakunnassaan ei ole ongelmaa virkojen täyttämisessä. Muutamat kirkkoherrat kyseenalaistivat myös diakoniatyöntekijöiden kutsumuksen. Kirkkoherrat tunnistivat ongelmat, joista lähes jokaisessa he ovat keskeisessä roolissa tilanteen muuttamiseksi parempaan suuntaan.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto esittää tilanteen korjaamiseksi:

1. Diakonian tehtävien kokonaispalkkausta tulee parantaa. Palkkaus tulee tarkistaa vastaamaan työn todellista vaativuutta. Samalla se tulee kilpailukykyisemmäksi suhteessa kuntien ja järjestöjen tehtäviin.

2. Avoimet diakonian virat on täytettävä.

3. Mahdollisuuksia työn kehittämiseen on parannettava. Se mahdollistaa työn kuormituksen hallitsemisen sekä motivoi ja lisää työn mielekkyyttä.

4. Rekrytointi on ajanmukaistettava.

5. Opiskelijoiden seurakuntaharjoittelun edellytyksiä on parannettava. Onnistunut harjoittelujakso kehittää opiskelijan seurakuntatyön osaamista ja antaa kuvan seurakunnasta tulevaisuuden työpaikkana.

6. Diakonian vihkimysviran asemaa on vahvistettava.

7. Katastrofipuheen sijaan kirkkoon tarvitaan positiivisen tulevaisuuden luomista.

Tutustu selvitykseen tarkemmin liiton kotisivuilla.

Teksti Tiina Laine