Yhteistyön puolestapuhuja

0
545

Hanke on kestoltaan ja aiheeltaan rajattu tehtävä, joka lähtee paikallisesta tarpeesta. Pirkanmaan hankkeiden luottomies on Veijo Kiviluoma.

Helposti lähestyttävä ja järjestelmällinen Veijo ”Veksi” Kiviluoma toimii Lasten ja nuorten keskuksessa ulkopuolisuuden ehkäisyn suunnittelijana ja valtakunnallisista Moottoripajoista vastaavana työntekijänä. Veksi on jämpti hämäläinen, jonka kanssa juttu luistaa kahvikuppien yli mutkattomasti.

Veksillä on useiden vuosien kokemus kunnan, seurakunnan ja järjestöjen nuorisotyöstä. Hän valmistui Sisälähetysseuran opistolta Pieksämäeltä kirkon nuorisotyönohjaajaksi 1987 ja on siitä eteenpäin vaikuttanut Tampereen seudulla monipuolisissa tehtävissä.

Pilottiprojekti menossa

Yksi Veksin työn ajankohtaisimpia seikkoja on pilottiprojekti, jota hän on tehnyt miltei vuoden ajan Lempäälän kunnan nuorisotyön kanssa. Yhteisessä kumppanuus- ja kehittämishankkeessa kehitetään yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa oman työn tekemistä. Veksi kutsuttiin mukaan kunnan aloitteesta. Vaatimaton mies naurahtaa vain, että hänen pitkä uransa ja kokemuksensa Pirkanmaan alueen tekijänä vaikutti varmasti asiaan.

– Ydinkysymyksenä hankkeessa voisi olla ”miten saisin omasta työstäni vielä vaikuttavampaa”. Työntekijöiden kanssa tehtävän työn ohella teimme muun muassa alueen kaikille yläkouluille hyvinvoinnin kartoituksen. Kouluyhteisöohjaaja toteutti sen mobiilisti oppituntien aikana. Näin saimme vastauksiin miltei sataprosenttisen kattavuuden.

– On selvää, että korona-aika väritti projektia paljon. Sukkuloimme ja kehitimme hyvinkin luovia ratkaisuja työskentelyissämme.

Moottoripajojen koordinointia

Lempäälä-projektin jälkeen työt jatkuvat muiden hankkeiden merkeissä. Myös valtakunnallisten Moottoripajojen koordinointi teettää hommia.

Pajoilla on pulttien ja mutterien lisäksi saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta. Näitä pajoja on maassamme useita kymmeniä, seikka joka saattaa yllättääkin. On selvää, että toimintamalli tavoittaa paljon nuoria, lähinnä 14–17-vuotiaita poikia, joita on vaikea tavoittaa muuten.

Kohtaaminen ytimessä

Veksi on kouluttautunut myös ratkaisukeskeisen neuropsykiatrian valmentajaksi. Uuden koulutuksen saaminen piti sisällään paljon tuttuja kuvioita menneestä.

– Tuo koulutus oli hyvä ja mielekäs, joskin usein tuli mieleen sen aikana, että onpas tuttuja juttuja. Monet tämän ajan termien sisällöt ovat kulkeneet kasvatuksellisessa pedagogiassa mukana jo hyvän aikaa, eri nimillä ja otsikoilla vain.

– Ydinasiana pidän ihmisten kanssa toimiessa edelleen kohtaamisen merkitystä. Se, että annat aikaa ja kuljet rinnalla. Henkisen tuen antajalla pitää olla pysähtymisen mahdollisuus kohteensa kanssa. Ihminen ei saisi olla vain merkintä kahden palaverin välissä.

Vaikuttavuus puntariin

Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa vietetty työrupeama oli Veksille näkökulmia avartava kokemus. Hän ryhtyi ajattelemaan oman työnsä ja toimintatapojensa vaikuttavuutta uudella tavalla. Asioita ei kannata tehdä siksi, että niin on tehty aina ennenkin. Vaikuttavuutta pitää arvioida.

– Vaikuttavuus on vaikea punnittava. Näet työsi ja toimintasi tulokset useasti vasta vuosien päästä. Kuitenkin olen pystynyt analysoimaan niitä tekijöitä, jotka ovat osaltaan mahdollistaneet myönteisen lopputuloksen. Turvallisen ilmapiirin syntyminen on tärkeä avaintekijä. Silloin, kun ihmiset uskaltavat puhua mieltä painavista ja kipeistä asioista, voit huomata ilmapiirin onnistuneen.

Yhteistyötä yli rajojen

Itsestään selvää on, että pandemia-aika on vaikuttanut voimakkaasti nuorten hyvinvointiin. Puheet nuorten mielenterveydestä ovat olleet laajalti esillä.

– Haluaisin peräänkuuluttaa eri toimijoiden yhteistä tekemistä. Silloin saadaan aikaan enemmän ja parempaa. Irrallisia hankkeita on paljon. Jokaisen kannattaisi tutustua huolella toimintaympäristöönsä ja lähialueiden aktiivitahoihin rohkeasti aitojen yli katsellen.

On totta, että kirkollinen toimijuus kulkee vahvasti tekijän oman persoonan ja jopa kutsumusspiritualiteetin kautta. Vaarana voi näin ollen olla liiallinen itsevarmuus ja sooloilu ympäristön tarpeisiin nähden. Veksi kehottaa seurakunnan työmyyriä kehittämään vahvasti pysyväisluonteisia, luontevia yhteistyömalleja paikallistoimijoiden kanssa.

– Puretaan päällekkäisiä toimintoja, jatketaan hyvien yhteisten käytänteiden jalkauttamista.

Teksti ja kuva Mikko Saari


Näin jaksan

Omaa jaksamistaan Veksi pitää yllä jalkauttamalla itseään Kleinspitz-rotuisen koiransa kanssa ja ulkoiluttamalla Honda 500X -moottori-pyöräänsä.

Kuva Veksin kotialbumi

– Etenkin tuo meidän koira liikuttaa minua monella tasolla. Olit sitten roskia viemässä tai viikon työmatkalla, aina sen riemastunut vastaanotto saa hyvän olon aikaan.