Seurakunnat ja kunnat kasvattavat yhdessä

0
512

Yhteiskunnan moniarvoistuminen korostaa uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän kasvatuksen vaativuutta. Seurakunnat ovat ammattitaidollaan vahvistaneet kunnan järjestämää varhaiskasvatusta ja siinä toteutuvaa katsomuskasvatusta. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 -asiakirjassa seurakunnat mainitaan yhtenä keskeisenä yhteistyökumppanina.

Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyön lähtökohtana ovat hyvät henkilösuhteet, rakentuva luottamus ja säännöllisesti järjestettävät yhteistyöneuvottelut. Opetuksen ja Kirkkohallituksen yhteistyön pohjalta on laadittu esite Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina (neljän korin malli), joka antaa hyvät pelisäännöt yhteistyön rakentamiselle.

Yhteistyö on monin paikoin tehty sopimuspohjaiseksi, joilloin se ei ole riippuvainen henkilöstössä tapahtumista muutoksista. Sopimus on tapa määritellä kirjallisessa muodossa seurakunnan ja kunnan yhteistyö varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. Sopimus tekee yhteistyön näkyväksi ja ennakoitavaksi, se sitouttaa ja lisää molemminpuolista luottamusta.

Kuntien ja seurakuntien yhteistyö on tiivistä alle kouluikäisten parissa toteutettavassa toiminnassa.

Perhekeskus on yhteistyön ytimessä

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto. Perhekeskus yhteensovittaa alueen kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja seurakuntien lapsille, nuorille ja perheille suunnattua palvelua ja toimintaa. Perhekeskus verkostoi palvelut ja antaa rakenteen niiden koordinoinnille. Perhekeskukseen kuuluu kohtaamispaikkoja, joissa on eri toimijoiden järjestämää yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta mahdollistavaa toimintaa, kuten vaikka seurakuntien perhekerhoja.

Perhekeskustoiminnassa kannattaa olla mukana. Yhteistyö alueen muiden lapsi- ja perhetoimijoiden kanssa edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja voi madaltaa kynnystä myös seurakunnan muuhun toimintaan. Yhteistyö edellyttää yhteisiä pelisääntöjä, tavoitteita, luottamusta ja sitoutumista yhteiseen työhön.

Teksti Ilkka Tahvanainen ja Sari-Annika Pettinen

Kuvat Paula Gynther ja Mari Turunen