Verkostoitumista, vallankumous ja voimia

0
505

Diakoniatyö on enenevässä määrin verkostoitumista, joka perustuu toimijoiden väliseen luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Verkostot ovat monissa onnistuneissa hankkeissa menestyksen moottori. Tästä toimii tuoreena esimerkkinä diakonian viran juhlavuosi 2022. Sen yhteyteen luotiin raamit ja ideat, joihin paikalliset toimijat pystyivät vapaasti liittymään. Verkostotyö edellyttää toimijoiden sitoutumista yhteiseen ideaan, ja toisaalta idean täytyy antaa muuntautua ja rikastua matkalla. Verkostoitumisen osaaja on myös Vuoden diakoniatyöntekijäksi valittu Satu Pietilä.

Diakonia- ja nuorisotyöntekijöiden asiantuntijuudelle on kysyntää yhteiskunnan puolella. Sairaanhoitajien ja sosionomien työtehtävät kasvavat väestön ikääntymisen myötä. Jo nyt Itä-Uudellamaalla haettiin elokuussa 3 145 € + lisät -palkalla lähihoitajaa vanhustyöhön. Tuo palkka ylittää diakonian tai kasvatuksen lähijohtajalle tyypillisesti maksetun palkan. Tilanne on kestämätön. Kirkkoon tarvitaan pikaisesti palkitsemisen, kiitoksen ja palkan vallankumous. Ensi vuoden palkat ja palkkausjärjestelmät ovatkin jälleen työmarkkinapöydissä.

Työn ja vapaan erottaminen on jaksamista tukevaa. Kirkon työ- ja vapaa-aikasuunnitelmien tekemisestä onkin tullut täsmentävää ohjeistusta, siitä lehdessä tarkemmin.

Irtisanomisiltakaan kirkko ei ole säästynyt. Voimia Helsingin seurakuntayhtymän irtisanotuille työntekijöille. Työnantajan ratkaisut olivat kovia.

Tiina Laine, toiminnanjohtaja, Dtl tiina.laine@dtl.fi