Leikkausten suuruus yllätti

0
330

Irtisanomiset iskivät Snelluun, jossa Sanna Parkkinen työskentelee esihenkilönä. – Snellun työyhteisö on aina ollut innovatiivinen ja uskon sen olevan sitä jatkossakin. On kuitenkin realismia, että pienemmällä henkilömäärällä pystymme kohtaamaan vähemmän nuoria.

Helsingin seurakuntayhtymässä käytiin syyskuussa yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut. Säästöohjelmalla tavoitellaan 4,8 miljoonan leikkauksia vuoteen 2025 mennessä. Henkilöstön määrää on tarkoitus vähentää 1,7 miljoonalla eurolla sisältäen luonnollisen poistuman, kuten eläköitymisen ja täyttämättä olleiden tehtävien lakkauttamisen.

Sanna Parkkinen on työskennellyt Snellussa vuodesta 2009. Hän on koulutukseltaan sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja ja teologian maisteri.

– Ensin toimin erityisnuorisotyönohjaajana ja vuodesta 2019 asti olen ollut viransijaisena johtavana erityisnuorisotyönohjaajana.

Yt-neuvottelujen päätöksen mukaisesti Snellusta vähennettiin tuotannollis-taloudellisista syistä psykologin virka syyskuussa. Vuodenvaihteessa johtavan erityisnuorisotyönohjaajan virkaa ei enää täytetä sen viranhaltijan jatkaessa muissa tehtävissä.

Miten toimimme jatkossa?

Myös yhden erityisnuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan henkilön jäädessä eläkkeelle ensi kesänä. Samoin käy täyttämättä olleen osa-aikaisen vahtimestarin paikan.

– Itse siis palaan siihen virkaan, josta olen nyt ollut virkavapaalla. Esihenkilötehtävät tulee kuitenkin edelleen hoitaa, joten suoraan nuorten kanssa toimimiseen käytettävää resurssia on omalta osaltani vain noin puolet työajasta, Parkkinen kertoo.

Myös kolmevuotinen työprojekti maahanmuuttajaperheiden parissa päättyy ensi kesänä.

– Syksyllä 2023 meillä on vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna käytettävissä 4,5 henkilötyövuotta vähemmän. Niistä yt:n kautta on poistunut 3,5.

Näin suuret leikkaukset tulivat yllätyksenä. Työntekijöitä esihenkilöineen kutsuttiin sähköpostilla tiedotustilaisuuteen, jossa kerrottiin irtisanomisista.

– Tämä on työyhteisölle kriisitilanne ja ajattelen, että kriisistä selviämiseen on annettava aikaa. On kuitenkin välttämätöntä käynnistää prosessi, jossa perataan läpi kaikki meillä tehty työ ja ratkaistaan, miten toimimme tulevaisuudessa pienemmillä resursseilla. Mitä nykyisestä jää tekemättä, mihin keskitymme ja keille erityisesti suuntaamme palvelumme?

Vertaistuella iso merkitys

Snellun työntekijätiimissä on keskusteltu tilanteesta ja siihen liittyvistä tunteista. Lisäksi myös kasvatus- ja seurakuntapalvelun päällikkö on ollut mukana keskusteluissa. 

– Keskustelua tulevaisuudesta on aloitettu, mutta päätöksiä siitä, miten työn kokonaisuus tulevaisuudessa rakentuu, ei ole vielä tehty. Prosessi kestää varmasti vielä ensi keväänkin, Parkkinen pohtii.

Yt-tulosten tultua julki työnantaja on tarjonnut tukimahdollisuuksia työterveyden kautta.

– Vertaistuella on tässä tilanteessa suuri merkitys. On ollut tärkeää kuulla kaikkien tiimin jäsenten ajatuksia yhteisessä pöydässä. Tiimillemme on myös käynnistymässä ryhmätyönohjaus.

Olisinpa muumi

Irtisanomistilanteet ovat vaikuttaneet työssä jaksamiseen. Myös riittämättömyyden tunteet ovat tulleet tutuiksi.

– Snellun tiimin viime vuosiin on sisältynyt muutenkin paljon muutoksia, ja tietysti korona on raastanut myös meitä. Tulevan vuoden aikana tiimimme muuttuu jatkuvasti henkilöiden jäädessä pois ja koko homma on rakennettava uudelleen, Parkkinen toteaa.

– On siis niitä aamuja, kun toivoisi olevansa muumi ja voivansa mennä talviunille. Onneksi on kuitenkin myös toisenlaisia aamuja. Nautin edelleen monesta asiasta työssäni nuorten kanssa sekä mahtavista työkavereista.


Snellusta on moneksi

• Snellu tukee ja auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään erilaisissa elämän taitekohdissa.

• Snellun palvelut on suunnattu kaikille alle 29-vuotiaille.

• Snellussa tehdään töitä yhteistyökumppaneiden kanssa eri puolilla kaupunkia sekä toimitilassa Matteuksenkirkon Varustamolla.

• Snellussa voi pohtia oman elämän kysymyksiä kahdestaan työntekijän kanssa tai yhdessä perheenä, osallistua ryhmätoimintaan tai tehdä vapaaehtoistyötä.

• Snellu tukee nuorten työllistymistä Snellu Cafe Waste&Feastin toiminnalla.

• Snellu on osa Helsingin seurakuntien yhteisiä palveluita. Sinne voi olla yhteydessä monissa arjen kysymyksissä: päihde- tai ihmissuhdeasioissa, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä, hengellisissä kysymyksissä, kriiseistä selviytymisessä tai vankeuteen liitttyvissä kysymyksissä

Teksti Eliisa Ala-Kuusisto

Kuva Mikko Saari