Nerskärningarnas storlek överraskade

0
363

Uppsägningarna slog till vid Snellu, där Sanna Parkkinen arbetar som förman. Snellu har alltid varit en innovativ arbetsgemenskap och jag tror att den kommer att vara det i fortsättningen också. Det är dock realism att genom att minska personalen kan vi också möta färre unga.

Inom Helsingfors kyrkliga samfällighet gick man under september genom samarbetsförhandlingar. Med sparprogrammet strävar man efter en inbesparing på 4,8 miljoner fram till år 2025. Avsikten är att minska personalen för motsvarande 1,7 miljoner euro, främst genom naturlig avgång så som pensioneringar och genom att dra in obesatta uppgifter.

Sanna Parkkinen har arbetat på Snellu sedan år 2009. Hon är till sin utbildning socionom, kyrkans ungdomsarbetsledare och teologie magister.

– Först arbetade jag som specialungdomsarbetsledare och sedan 2019 har jag varit tf. ledande specialungdomsarbetsledare.

Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna minskades från Snellu, av produktionsekonomiska orsaker, en psykologtjänst i september. Vid årsskiftet besätts inte en specialungdomsarbetsledartjänst när den som innehar den övergår till andra uppgifter.

Hur gör vi i fortsättningen?

Också en specialungdomsarbetsledartjänst dras in nästa sommar, då personen som innehar den går i pension. På samma sätt går det med ett deltids vaktmästarjobb, som inte är besatt.

– Själv återgår jag alltså till den tjänst som jag nu är tjänstledig från. Förmansuppgifterna skall dock också skötas, vilket för min egen del betyder att den resurs som används för direkt arbete med de unga är ungefär hälften av arbetstider, berättar Parkkinen.

Också ett treårigt projekt med invandrarfamiljer avslutas nästa sommar.

Hösten 2023 har vi, jämfört med tidigare, 4,5 årsverken mindre. 3,5 av dem har försvunnit genom samarbetsförhandlingarna.

Så här stora nedskärningar kom som en överraskning. De anställda, samt förmännen, kallades via e-post till ett informationstillfälle, vid vilket man berättade om uppsägningarna.

För arbetsgemenskapen är det här en krissituation, för vilken man måste ge tid för att människor skall klara av den. Det är dock nödvändigt att starta en process, under vilken man går igenom det arbete som vi gjort, och hur vi skall göra i fortsättningen med mindre resurser. Vad, av det nuvarande arbetet, blir ogjort, vad koncentrerar vi oss på och till vilka riktar vi speciellt vår service?

Stödet har en stor betydelse

I Snellus team har man pratat om situationen och de känslor den fört med sig. Dessutom har chefen för fostran och församlingsservice varit med i diskussionerna.

– Vi har inlett diskussionerna om framtiden, men vi har inte fattat beslut om hur arbetet som helhet byggs upp. Processen räcker säkert till nästa vår, funderar Parkkinen.

Efter att resultatet från samarbetsförhandlingarna blev offentliga har arbetsgivaren erbjudit möjligheter till stöd genom företagshälsovården.

– Kamratstödet har i det här skedet stor betydelse. Det har varit viktigt att höra hela teamets åsikter vid samma bord. Vårt team skall också få arbetshandledning i grupp.

Bara jag skulle vara ett mumintroll

Situationen med uppsägningarna har påverkat hur man orkar i arbetet. Också känslorna av otillräcklighet har blivit allt för bekanta.

De senaste åren har också på andra sätt fört med sig förändringar för Snellus team, och Coronan har naturligtvis påverkat. Under det kommande året kommer vårt team hela tiden att förändras, då personer slutar och arbetet skall byggas på nytt, konstaterar Parkkinen.

Det finns morgnar när jag önskar att jag vore ett mumintroll, och kunde sova vintersömn. Som tur är finns också andra morgnar. Jag trivs fortsättningsvis med mitt arbete med de unga och med mina arbetskamrater.


Snellu är mycket

Snellu stöder och hjälper barn, unga och deras familjer i olika brytningsskeden i livet.

Snellus service ritas till alla under 29-åringar.

Inom Snellu arbetar man tillsammans med samarbetsparters på olika områden i stan samt på verksamhetspunkten i Matteuskyrkan.

På Snellu kan man fundera på de egna livsfrågorna på tumanhand med en snställd eller som en familj, man kan delta i gruppaktiviteter eller göra frivilligarbete.

Snellu stöder unga in i arbetslivet med verksamheten Snellu Cafe&Feast.

Snellu är en del av Helsingfors församlingarnas gemensamma service. Man kan ta kontakt gällande många vardagsfrågor: Rusmedels- eller relationsfrågor, frågor gällande sexualitet och kön, andliga frågor, hur klara av kriser eller frågor gällande fångenskap.

Text Eliisa Ala-Kuusisto

Bild Mikko Saari