Seurakuntaharjoittelu on tärkein etappi

0
423
Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Opiskelijan ammattillisuuden kasvu on prosessi, johon tarvitaan monentasoista tukea.

Ilona Kontinen

Ammatillisuuden kasvu on prosessinomainen polku Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnoissa ja opetussuunnitelmissa. Erityisesti ammattialan opinnoissa opettajan oma kirkollisen alan pohjakoulutus tukee opiskelijan kasvua ammattilaiseksi.

Joissakin kampuksissa toteutetaan myös mentorointitoimintaa. Opiskelijat pääsevät yhdessä työelämämentorin kanssa peilaamaan turvallisessa tilanteessa kokemuksiaan.

Opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää sosiaali- tai terveysalan ammatti-identiteettiään ja kirkon alan ammatillisuutta. Joskus opiskelija voi kokea ristiriitaa, jos opiskelijaryhmässä valtaosa ei ole suuntautumassa kirkon työhön. Siksi muiden tuki, hiippakuntien kirkon työhön opiskelevien KiTOS-seminaarit tai ammattiliiton tarjoama tuki ammatti-identiteetin kasvuun ovat kaikki tärkeitä.

Heini Sajalin

Moninaistuva maailma näkyy opiskelijoissa

Kirkkohallituksen myöntämä nk. Kirke-rahoitus tarjoaa mahdollisuuksia hengellisen identiteetin kasvun tukemiseen (mm. leiri- ja retriittitoiminta, arki-iltojen kokoontumiset). Tämä toteutuu oppilaitoksen järjestämänä hanketoimintana, johon osallistuminen on opiskelijoille vapaaehtoista. Usein yhteistyökumppanina on kirkon oppilaitostyö 

Kansainvälinen yhteistyö (esim. webinaareissa) voi tukea osaltaan kirkon alan identiteetin kasvua, kun kollegoja löytyy myös maan rajojen ulkopuolelta. Esimerkit hyvistä käytännöistä paikallisissa konteksteissa innostavat ja rohkaisevat jakamaan omassa työssä opittua.

Oma opiskelijaryhmä haastaa myös uskontodialogiin. Omaa vakaumusta on peilattava usein jo opintojen aikana ja pystyttävä perustelemaan sitä ainakin itselleen. Ryhmissä voi olla hyvin eri tavoin ajattelevia tai kristinuskoa tulkitsevia opiskelijoita. Harjoittelijoiden moninaisuus voi olla seurakunnillekin mahdollisuus oivaltaa uutta. Seurakuntaelämän ulkopuolelta tulevat voivat tuoda uusia näkökulmia. Opettajat ovatkin kertoneet, että moninaisuus lisääntyy jatkuvasti.

Vierailijat ja harjoittelu tärkeitä 

Oman ammattikunnan edustajan tapaamiset mitä moninaisimmissa tilanteissa ovat merkittäviä. Diakonian ja kasvatuksen ammattilaisten vierailut oppitunneilla, opiskelijajäsenyys ammattiliitossa tai osallistuminen valtakunnalliseen tapahtumaan tukevat verkostoitumista.

Opiskelijoille on tärkeää kohdata opintojen aikana oman alan ammattilaisia ja löytää itselleen reflektoinnin aineksia. Esimerkiksi harjoittelunohjaajan tuokiot, joissa on ihmisyyden jakamista läsnä, jäävät vahvasti opiskelijan mieleen. Oppilaitostyöntekijät ovat merkittäviä kasvun tukijoita, heidän näkymisensä virkapaidoissaan on oppilaitoksessa tärkeää.

Usean opintojakson tavoitteissa näkyy kirkon alan ammatillisuuteen kasvu (mm. sielunhoito, diakonian ja kasvatuksen menetelmäopinnot tai seurakuntatyön kehittäminen). Tutkimus- tai kehittämispainotteiset kirkon alaan liittyvät opinnäytetyöt tuottavat uutta tietoa myös seurakuntiin.

Seurakuntaharjoittelu on ehdottomasti tärkein etappi. Harjoittelun arviointikeskustelussa lehtori saa usein huomata seuraavansa kahden ammattilaisen keskustelua. Koko seurakuntatyöyhteisön tuki opiskelijalle on myös ensiarvoisen tärkeää. Hyväksyvä katse ja asenne voi antaa opiskelijalle eväitä omaan ammattiin ja elämään, vaikka ei kirkon työhön hakeutuisikaan.


Liitto kulkee rinnalla

Ammatillinen kasvu ja identiteetti kehittyvät opintojen aikana ja prosessi jatkuu työelämässä. Tässä tukenasi ovat oman alasi ammattiliitot. Liiton kautta liityt osaksi omaa ammattikuntaasi ja verkostoidut tulevien kollegoidesi kanssa. Liiton lehden, jäsenviestinnän ja jäsentilaisuuksien kautta saat alakohtaista tietoa työstä ja työsuhteista sekä pysyt ajan tasalla työelämän muutoksista. Kaikki tämä on maksutonta opintojesi ajan. Tervetuloa omiesi joukkoon!

KNT
DTL

Teksti Ilona Kontinen ja Heini Sajalin | Kuvat Eeva Anundi