Tampereella palkattiin leirille lääkevastaava

0
405

Leirityön turvallisuus on osa seurakunnan brändiä. Turvallisen leirin toteuttamiseen liittyy useita tekijöitä. Leirityö on muuttunut yhä vaativammaksi leiriläisten erityistarpeiden lisäännyttyä.

Viime aikoina on erityisen paljon keskusteltu leirille osallistuvien terveydentilasta ja lääkevastuusta. Lasten ja nuorten mielenterveys sekä muut perussairaudet näkyvät leirityössä siinä, että leirivarusteisiin kuuluu yhä useammin myös dosetti. Se on ollut tuttu näky ikäihmisten ja erityistä huolenpitoa tarvitsevien diakoniatyön leireillä. Leiriläisten kunto on heidän osaltaan heikentynyt.

Lääkehuollon turvallisen järjestämisvastuun lisäksi leirillä sattuu ja tapahtuu pienempiä ja isompia tapaturmia, joihin varaudutaan entiseen tapaan. Haasteet saavat lisäkertoimia, kun leirin koko ja osallistujamäärä on suuri. Silloin riittävän työntekijämäärän lisäksi on mietittävä olisiko paikallaan palkata terveydenhuollon tai sairaanhoidon ammattilainen vastaamaan ensiavusta ja lääkkeiden jaosta sekä tarjoamaan keskusteluapua mielenterveyden haasteisiin.

Suurleireillä ja ulkoilmatapahtumissa on tavanomaista, että ensiavun tehtäviä varten tehdään yhteistyötä paikallisen SPR:n vapaaehtoisten kanssa. Milloin on sitten paikallaan palkata siihen erikseen työntekijä? Tampereen seurakunnat palkkasi kesän 2022 Kymppileirille lääketieteen opiskelijan näitä tehtäviä varten. Hänellä oli partion kautta kokemusta leireistä.

Tampereen seurakuntien Kymppileirin johtajana toimii nuorisotyönohjaaja Outi Korppinen. Korppisen kokemuksen mukaan monilla lapsilla ja nuorilla on lääkityksiä, joita ei voida jättää leirin aikana vain osallistujan omalle vastuulle. Lääkkeiden antamisesta sovitaan yhdessä osallistujan huoltajan kanssa. Kymppileirillä tällaisia osallistujia voi olla useita ja olosuhteet ovat ison osallistujamäärän vuoksi haastavampia. Näistä syistä päädyttiin siihen, että leirin turvallisuuden kannalta on hyvä, että leirillä ensiavusta ja lääkkeistä vastaa joku, jolla on ennakkoon tietoja ja taitoja koulutuksen puolesta enemmän kuin nuorisotyönohjaajilla.

Kymppileirille osallistuu noin kaksi sataa 10-vuotiasta lasta. Tällaisella leirillä on järkevää, että jonkun työntekijän tehtävänä on toimia ensiapuvastaavana, ja muut työntekijät voivat keskittyä muuhun leirielämään.

– Se, että viime kesän leirillä oli ea-vastuuseen palkattu työntekijä, jolla on opintojensa puolesta osaamista ja ymmärrystä sairauksista ja lääkkeistä, antoi muille työntekijöille työrauhaa ja mielenrauhaa leirin aikana. Kyseinen työntekijä oli erinomainen lasten kanssa ja hoiti tehtävänsä erittäin ammattitaitoisesti. Käytäntö jatkuu myös tulevana kesänä, Korppinen sanoo.

Tampereella on yleisellä tasolla pohdittu, voisiko käytäntöä laajentaa niin, että kesäleirien aikana olisi töissä osaajia, jotka olisivat useampien leirien käytettävissä samanaikaisesti.

Tiesithän: Turvallinen seurakunta sivulta löytyy: Alaikäisen osallistujan yksilöllinen lääkehoitolupa Osallistujan lääkehoitosuunnitelma tiivistetysti

Leirin ea-vastaavan palkkaus 

  • tehtävälle määriteltiin vaativuusryhmä KirVESTESin palkkataulukosta
  • tehtävään laskettiin tuntimäärä, jonka työn-tekijä työtä leirillä tekee
  • verrokkina pidettiin sairaanhoitajan palkkaa