Tulevaisuuden kirkko tarvitsee riittävästi koulutettuja ammattilaisia

0
384

Olen Sami Nortunen, valmistuin vuonna 2001 Ylivieskasta kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Aloitin ensimmäisessä virassani 1.1.2003 pienen ja perinteisen Ylistaron seurakunnan ainoana nuorisotyönohjaajana. Tällä hetkellä olen Suomen toiseksi suurimman, Seinäjoen seurakunnan, nuorisotyön tiimivastaava. Virka on siis edelleen sama, jota olen hoitanut yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta, mutta paljon on muuttunut ja seurakuntarakenteen jatkuva muutos on osa työhistoriaani. KNT ry:n valtuuston puheenjohtajaksi minut valittiin vuonna 2022.

Seinäjoen seurakunta on alueellisesti laaja. Neljä seurakuntaa on liitetty yhteen kuntaliitosten myötä vuosina 2005 ja 2009. Näillä neljällä alueella tehtävää työtä johtavat kappalaiset. Kasvatustyö on muutaman vuoden ajan ollut seurakunnan yhteinen työala, jonka toimintaa johtaa kasvatuksenjohtaja. Hänen alaisuudessaan on sekä nuorisotyön että varhaiskasvatuksen johtajat. Tiimivastaavia on neljä, joista nuorisotyön alaisuudessa on kaksi: kouluikäisten tiimivastaava ja nuorisotyön tiimivastaava. Nuorisotyönohjaajien virkapaikat ovat seurakunnan eri alueilla ja he ovat samalla osa seurakunta-alueen työyhteisöä, mutta alueella työtä johtava kappalainen ei ole esihenkilösuhteessa heihin.

Muutoksia on jälleen tiedossa, sillä Seinäjoen seurakuntaan on valmisteilla kaksi uutta kasvatuksen toimea, joiden tehtävät sijoittuvat yhtä aikaa sekä varhaiskasvatukseen että nuorisotyöhön.  Nuorisotyön suurimmat tarpeet ovat työresurssin varmistaminen leirityössä, kun taas varhaiskasvatuksen tarpeet liittyvät pedagogisen osaamisen ja uskontokasvatuksen ammattilaisten lisäämiseen lasten parissa tehtävään työhön. Valmisteluissa on keskusteltu pätevyydestä, joka määritellään kyseiseen tehtävään sekä nimikkeestä, joilla näitä henkilöitä kutsutaan. Millaiseksi heidän työnsä muodostuu (alueella, työalalla ja tiimeissä) monikerroksisessa organisaatiossa? Unelmana on, että uusien työtehtävien tekijät ovat organisaatiossa joustavia ja taipuisia. Tämä vaatii myös isolta organisaatiolta muutoskykyä tähän uudistukseen.

Tulevaisuuden kirkko tarvitsee edelleen riittävästi koulutettuja ammattilaisia. Työyhteisössä tarvitaan sekä nopeasti muutoksen tunnistavia ja siihen reagoivia että kauas katsovia ja strategioihin sitoutuneita ammattilaisia. Seinäjoen kesätyöntekijöiden rekrytointi leirityöhön on vuosia pyritty toteuttamaan loka-marraskuun aikana. Työntekijä resurssointi leirityöhön on valmiina hyvissä ajoin ja se mahdollistaa osaltaan laadukkaiden leirien toteutusta. Se, miten seurakunta panostaa kesätyöntekijöiden saamaan kokemukseen, vaikuttaa mielestäni vahvasti siihen, millaisena seurakunta nähdään tulevaisuuden työnantajana.

Teksti Sami Nortunen | Kuva Markus Hulkko