Turvallisemman työympäristön puolesta

0
350
”Webbisivumme on kuin keidas tai aarreaitta.”

Työturvallisuus koskettaa meitä jokaista eri tavoin. Kohtaamme työympäristössämme väistämättä joskus fyysistä sekä henkistä kuormitusta. Joskus asiat saattavat eskaloitua riskitilanteiksi.

Mitä täytyy tehdä tai mistä saa apua, jos työpaikalla ei ole työturvallisuus kunnossa? Erityisesti lähiesihenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen rooli tulee turvallisuusasioissa keskiöön.

Työturvallisuuskeskus ry on suomalaisten työmarkkinajärjestöjen koordinoima koulutukseen ja kehittämiseen keskittynyt järjestö, joka tuottaa työpaikoille koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä.

Yhdistyksen tehtävänä on myös viedä työpaikoille sekä tutkittua että työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä sovittua tietoa ja käytäntöjä. Järjestö on keskittynyt kehittämään työsuojelua, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Työturvallisuuskeskuksen kohderyhmänä ovat erityisesti työsuojeluhenkilöt ja esihenkilöt.

Lähestyimme Työturvallisuuskeskuksen (jäljempänä TTK) asiakkuus- ja kehitysjohtajaa Jarna Savolaista.

Mikä on TTK:n tehtävä kirkon kenttätyöntekijöiden asiakkuusperspektiivistä?

– Työturvallisuuskeskuksen missio on, että kaikilla työpaikoilla on osaamista ja intoa kehittää työturvallisuutta yhdessä. Työntekijän työ voi pitää sisällään esimerkiksi eettistä tai psykososiaalista kuormitusta. Autamme työntekijää, esihenkilöä ja työsuojeluvaltuutettua tunnistamaan työn erityispiirteitä ja sitä, minkälaisilla toimintamalleilla voi työtään tehdä turvallisesti ja hyvinvoivasti läpi työuran.

Millä keinoin TTK pitää huolta tehtävänsä suorittamisesta?

– Tuemme työpaikkojen työturvallisuus- ja työhyvinvointityötä monin tavoin. Tuotamme digitaalisia sisältöjä ja työvälineitä, videoita ja toimintaohjelmapohjia. Järjestämme tapahtumia ja koulutuksia. Ylläpidämme työsuojelurekisteriä, neuvomme ja opastamme työpaikkoja työturvallisuuden ja työsuojeluyhteistoiminnan kysymyksissä.

– Työsuojelurekisterin avulla tavoitamme työpaikkojen työsuojelutoimijat ja viestimme toiminnastamme ja hyvistä työelämäkäytännöistä. Webbisivumme on kuin keidas tai aarreaitta, jonka avulla voi löytää omaan tilanteeseen tukea ja apua. Niihin kannattaa jokaisen tutustua, tilanteesta riippumatta.

Käydäänkö TTK:n asiantuntijoiden ja työpaikkojen työsuojeluvaltuutettujen kesken vuoropuhelua?

– Kyllä vaan, teemme työtämme laajan toimialaverkoston kanssa. Verkostossa on edustajia sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöistä. Heidän avullaan tunnistamme eri alojen erityistarpeet. Seurakuntien työturvallisuusasioita käsitellään ryhmässä, jossa on myös kuntien ja hyvinvointialueiden edustajat.

TTK julkaisi kuluvan vuoden tammikuussa Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä -oppaan, joka auttaa tunnistamaan epäasiallista kohtelua. Opas myös selkeyttää puuttumisen periaatteita luottamushenkilötoiminnassa.

Vuoden 2023 aikana TTK järjestää työhyvinvointiin liittyviä maksuttomia webinaareja kaikille seurakunta-alalla työskenteleville. Seurakunta-alalle on omat verkkosivunsa, josta voi seurata alan ajankohtaisia asioita. (Polku: ttk.fi –> seurakunta-ala)

Missä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä teihin, missä työsuojeluvaltuutettuun?

– Oman työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun voi olla aina yhteyksissä, jos sinua mietityttää työhyvinvointi, työterveys, työturvallisuus tai yhteistyö. Valtuutetun tärkeä tehtävä on välittää tietoa työntekijöiden työturvallisuus- ja työterveysasioista työnantajalle ja tehdä ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi. Valtuutetun tehtävä on luottamustehtävä. Hän tukee työkavereitaan ja kannustaa kiinnittämään huomiota työturvallisuusasioihin.

– Työturvallisuuskeskus tuottaa käytännönläheisiä ohjeistuksia, tapahtumia ja koulutuksia työpaikkatoimijoiden tueksi. Työturvallisuuskeskukseen voi olla myös aina yhteyksissä, kysyä neuvoa tai sparrauttaa vaikka oman työpaikan toimintaohjelmia.

Terveisiä kirkon duunareiden kentälle?

– Työ tuo meille monelle paljon merkityksellisyyttä ja voimavaroja elämään. Hyvä yhteistyö kollegojen kesken auttaa voimaan hyvin työn kuormittavien puolienkin kanssa. Kohtaaminen ja läsnäolo tuovat hyvinvointia kiireen keskelle.

– Varaa omaan työpäivääsi hetki, jolloin voit osoittaa kiitollisuutta ja tyytyväisyyttä omaan lähiyhteisöön. Työturvallisuuskeskuksen sivuilta voi ladata vaikka #kevennäkuormitusta -kampanjamateriaalia ja haastaa koko työyhteisön mukaan. Yhteistyössä on voimaa!

Teksti Mikko Saari,  kuva TTK