Kouluttautuminen ja työkokemus auttavat etenemään

0
383

Kirkon nuorisotyönohjaajista ja diakoniatyöntekijöistä osa on kouluttautunut ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai harkitsee koulutukseen hakeutumista. Kysyimme Janne Kippolan ja Sauli Paavilaisen ajatuksia kouluttautumisesta ja uralla etenemisestä.

Tero Fleminchin opinnäytetyön (Onnellinen mies ei lauluja kirjoita, Nuorisotyönohjaajien kokemuksia työnsä arvostuksesta) johtopäätöksissä tulee selkeästi esille, että nuorisotyönohjaajat kokevat tekevänsä arvokasta työtä. He ovat myös kouluttautumisorientoituneita. Pääosin he osallistuvat lisä- ja täydennyskoulutuksiin, jatkotutkinto on tavoitteena harvemmin.

Urasuunnittelua ei Fleminchin tutkimuksen mukaan juurikaan ole, eikä siihen esihenkilötasolla kannusteta. Osa nuorisotyöntekijöistä kokee, että koulutuksen tuoma asiantuntijuus joutuu kirkon työssä hukkaan.

Kirkkohallituksen asiantuntija Janne Kippola ja johtava kasvatuksen viranhaltija Sauli Paavilainen kertovat, miten heidän urapolkunsa on edennyt.

– Mikään tutkinto yksinään ei valmista vaativaan asiantuntijatyöhön, se vaatii työkokemusta ja lisäkoulutusta, Janne Kippola sanoo.

Janne Kippola: ”Työkokemusta voisi arvostaa rohkeammin”

Työhistoria:

Nuorisotyönohjaajana Nurmijärvellä ja Raahessa 2002–2019. Nurmijärvellä koulu- ja erityisnuorisotyössä, Raahessa kouluikäisten parissa ja rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä sekä tiimiesihenkilönä.

Nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntijan tehtävään Jyväskylään 2019.

2022 marraskuusta Kirkkohallituksessa, työ päättyy heinäkuuhun 2023.

Oletko hakenut vakituiseen virkaan nyt hoitamassasi tehtävässä?

– En voinut hakea, sillä minulla ei ole tehtävään vaadittavaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Mitä ajattelet viran vaatimuksista?

– Vaatimus ylemmästä korkeakoulututkinnosta asiantuntijavirkaan ei ole kohtuuton. Se toimii viestinä siitä, että esim. YAMK-tutkinto kannattaa. Tähän saakka kirkossa on ollut vähän tehtäviä, joihin tutkintoa on vaadittu. Tämä on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että kirkon ammattilaisissa on vielä ollut aika maltillinen määrä YAMK-tutkinnon suorittaneita.

Kirkossa voisi aiempaa rohkeammin arvostaa työkokemuksen tuomaa asiantuntemusta. Asiantuntijavirkaa täytettäessä tämä voisi näkyä siinä, että kelpoisuusvaatimukset asetettaisiin niin, että mahdollisimman laaja joukko voisi virkoja tavoitella. Työnantaja pääsisi valitsemaan laajasta joukosta sopivimman juuri kyseiseen tehtävään.

Omalla kohdalla ajattelen, että vaikkapa kirkon johtamiskoulutukset, rippikoulun kehittäjäkoulutus ja esimerkiksi harrastuspuolelta kerrytetty valmentajakoulutus ovat tuoneet osaamista, jonka ansiosta olen pystynyt tätä virkaa hoitamaan.

Sauli Paavilainen: ”Eteneminen voi olla muutakin kuin esihenkilötyötä”

Sauli Paavilainen uskoo, että YAMK-tutkinto on auttanut etenemään uralla.

Työhistoria:

Siilinjärven seurakunnassa toimin ensin erityisnuorisotyönohjaajana, sitten tehtävääni lisättiin johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävä. Tämän jälkeen siirryin pienen yhdistyksen toiminnanjohtajaksi ja olin virkavapaalla. Sen jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus siirtyä johtavaksi kasvatuksen viranhaltijaksi.

Koulutustaustasi?

Minulla oli ensin opistoasteen tutkinto, jonka jälkeen suoritin YAMK-tutkinnon. Ehkäpä valintaani johtavaksi nuorisotyönohjaaja edesauttoi tuore YAMK-tutkintoni.

Kirkon johtamiskoulutukset (Kirjo 2 ja Kirjo 3) suoritin vasta työnkuvani muuttumisen jälkeen. Ne ovat antaneet tärkeää oppia ja näkökulmaa työhöni esihenkilönä.

Mikä sinua on kannustanut seurakunnan nuorisotyössä?

Olen suostunut moneen, se on ollut itselleni hyväksi. Seurakuntatyössä on erittäin paljon väljyyttä siinä, miltä työn sisältö lopulta näyttää ja miten kiinnostavaa ja työnimua lisäävää se voi olla. Itselleni on ollut tärkeää, että olen voinut tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Verkostoituminen ja monipuolinen työ on näyttäytynyt työnantajallekin positiivisena ja taloudellisesti järkevänä työtapana.

Työtehtävieni kehitys on vaikuttanut positiivisesti kokemukseeni työn mielekkyydestä ja saanut minut palaamaan takaisin seurakuntaan virkavapaan jälkeen. Tällä hetkellä koen, että palkkaus ja vastuu ovat melko hyvin tasapainossa.

Mitä ajattelet etenemismahdollisuuksista kirkon sisällä?

Monet vaihtavat työnantajaa siksi, että eteneminen työuralla kirkon sisällä koetaan liian kaukaiseksi tai jopa mahdottomaksi. Näin varmasti monen kohdalla onkin, mikäli etenemiseksi mielletään vain esihenkilön tehtävät.

Uralla eteneminen voi toki olla paljon muutakin kuin esihenkilötyötä. Se voi olla esimerkiksi asiantuntijatehtävissä toimimista.

Suosittelen vastaamaan moniin asioihin kyllä, koska muuten moni mielenkiintoinen ja uusi avaus saattaa jäädä kokematta.

Teksti Hanna Kärsämä | Kuva Kirkon kuvapankki, Tuulikki Vilhunen, Sanna Krook