Sopimus syntyi – työ jatkuu

0
377

Joulukuussa 2022 alkaneet neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista päättyivät tuloksettomina tammikuun puolivälissä. Tämän jälkeen sopijaosapuolet neuvottelivat koko sopimuksesta eli palkankorotuksista, muista sopimusmääräyksistä ja sopimuskauden pituudesta.

Anne Mikkola on JUKOn neuvottelupäällikkö

Neuvottelutulokseen päästiin neuvottelupöydässä helmikuun lopulla eikä valtakunnansovittelijaa tai työtaistelutoimia tarvittu.

Kaksivuotinen sopimus sisältää palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle sekä parannuksen perhevapaisiin. Lisäksi yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisätaulukkoon tehdään muutos, joka nostaa kirkon työuran alkupuolella olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden henkilökohtaista palkanosaa. Sopimuksessa on sovittu myös, että tämän vuoden aikana jatketaan työtä mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky.

Sovitut palkankorotukset

Palkat nousevat kahdella yleiskorotuksella. Yleinen palkkausjärjestelmässä yleiskorotus nosti maksussa olevia peruspalkkoja ja vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukoita 1.4.2023 lukien 5 prosenttia. Suoritus- ja kokemuslisän säilyessä tässä yhteydessä entisellään, korotuksen kustannusvaikutus on keskimäärin 4,5 prosenttia. Muissa palkkausjärjestelmissä yleiskorotus nosti palkkoja 1.4. lukien 4,5 prosenttia.

Toinen sovittu yleiskorotus nostaa palkkoja kaikissa palkkausjärjestelmissä 1.2.2024 vähintään 2,5 prosenttia. Sopimukseen ei sisälly paikallisesti neuvoteltavia eriä.

Yleisen palkkausjärjestelmään uusi kokemuslisäporras 

Kokemuslisäportaat ovat 1.9.2023 alkaen kolme, viisi, kymmenen ja viisitoista vuotta. Uusi kolmen vuoden kokemuslisä vastaa vähimmäistasoltaan nykyistä viiden vuoden kokemuslisää. Nykyinen viiden vuoden kokemuslisä korottuu syyskuun alussa ja on jatkossa tasoltaan jokseenkin aiemman viiden ja kymmenen vuoden kokemuslisän puolivälissä. Kymmenen ja viidentoista vuoden kokemuslisät eivät muutu.

JUKOn tavoitteena neuvotteluissa oli, että kaikki mahdolliset palkankorotusvarat käytetään palkanosiin, joiden merkitys palkansaajalle on pysyvämpi kuin yksittäisten kertaluonteisten erien. Onnistuimme tässä tavoitteiden mukaisesti.

Perhevapaisiin huomattava parannus

Sopimuksen merkittävin tekstiparannus on hyvä uutinen lapsiperheille, kun jatkossa myös kirkolla molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on 32 arkipäivää aiemman 18 päivän sijaan. (Muutos koskee vanhempia, joiden lapsi on syntynyt 1.3.2023 tai sen jälkeen. Aiemmin syntyneiden lapsien osalta noudatetaan KirVESTES 2022-2024 määräyksiä.) 

Tämän lisäksi synnyttävä vanhempi saa edelleen 40 arkipäivän mittaisen palkallisen raskausvapaan.

Tähtäimessä palkkakilpailukyvyn parantaminen

Sopijaosapuolet jatkavat jo aiemmassa kirkon virka- ja työehtosopimuksessa sovittua työtä mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky. Osana työtä tarkastellaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä huomioiden samalla myös muut palvelussuhteiden ehdot. Jälkeenjääneisyyksien vaikutuksesta palkkoihin on neuvoteltava 30. marraskuuta mennessä. Neuvottelun tulos toteutetaan vuoden 2024 sopimustarkistusten yhteydessä.

Edellinen on peruste vuoden 2024 palkankorotusmallille: kaikille kirkon palkansaajille on jo sovittu valmiiksi vähintään 2,5 prosentin yleiskorotus, mutta marraskuun loppuun mennessä käytävien neuvottelujen tuloksena korotustaso saattaa vielä kasvaa.

Jo tehdyistä selvityksistä käy ilmi, että tästä verraten hyvästä sopimusratkaisusta huolimatta kirkon palkat laahaavat kuntapalkkojen jäljessä. Kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusratkaisuihin sisältyvät useampivuotiset palkkaohjelmat kasvattavat eroa entisestään. Tämän on tunnistanut ja tunnustanut myös työnantajapuoli.

Jos suuntaa ei pystytä muuttamaan, tulevat kirkon rekrytointihaasteet kärjistymään. Kyse ei ole enää vain kirkon työn vetovoimasta, myös pitovoimaa koetellaan. On todennäköistä, ettei kaikkea pystytä korjaamaan 1.2.2024 palkankorotusten yhteydessä, vaikka jonkinlainen ”jälkeenjääneisyyserä” saataisiin sovittua. JUKOn näkemyksen mukaan myös kirkolle tarvittaisiin useamman vuoden kestävä palkkaohjelma, joka mahdollistaisi myös nykyisen palkkausjärjestelmän kokonaisvaltaisemman kehittämisen.

Palkkausjärjestelmää on noudatettava aktiivisesti

Vaikka sopijaosapuolet jatkavat neuvotteluja sopimuskauden aikana, ei paikallistasolla saa jäädä odottelemaan mahdollisia tulevia sopimusmuutoksia ja tulevia sopimuskorotuksia. Virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä on noudatettava aktiivisesti mm. pitämällä tehtävänkuvaukset ajan tasalla. Vaikka sovittu sopimusratkaisu ei sisällä paikallisesti neuvoteltavia palkankorotuseriä, on mahdolliset paikalliset epäkohdat kuitenkin selvitettävä ja korjattava, kun niitä ilmenee.

Teksti Anne Mikkola, JUKOn neuvottelupäällikkö

Kuvat Pexels