Uusi seksuaalirikoslaki suojaa nuoria

0
638

Tapu Sirkka tekee työkseen seksuaalikasvatusta. Hänen mukaansa nuoret ovat huomattavasti valveutuneempia kuin aikuiset.

– Seksuaalirikoslainsäädännön osalta asennekasvatusta tarvitsemme me aikuiset. Esimerkiksi suostumuksellisuus on aiheuttanut hämmennystä nimenomaan aikuisten maailmassa.

Tapu Sirkka on haastattelu- ja kuvauspäivänä menossa Ettei kukaan jää yksin -seminaariin Tampereen Vanhaan kirkkoon.

– Toimin Lasten ja nuorten keskuksessa suunnittelijana. Työalojani ovat moottoripajatoiminta, ulkopuolisuuden ehkäisy ja seksuaalikasvatus. Tämän lisäksi olen mukana valtakunnallisen Palveluoperaatio Saappaan kehittämisessä erityisesti KriisiSaappaan toiminnan osalta, hän kertoo.

Juuri nyt Sirkan työpöydällä on materiaalin kokoaminen uudistuneesta seksuaalirikoslaista sekä aineiston tuottaminen turvallisemmasta tilasta nuorisotyön käyttöön. Nettisivuille on rakentunut pikkuhiljaa kasvava materiaalipaketti. Tulossa on myös tukea seksuaalikasvatuksen tematiikkaan laajemminkin.

– Seksuaalineuvojan koulutukseni pohjalta seksuaalikasvatuksen tematiikka osuu luontevasti työni sisältöihin.

Lakimuutokset tiedostettava

– Olen pitänyt isostoiminnassa koulutusta moninaisuuden kohtaamisesta rippikoulussa, vanhempainiltoja nuorten seksuaalisesta kehityksestä, rippikoulujen rakkauspäivien sisältöjä ja kouluvierailuja tämän aihepiirin ympäriltä, Sirkka kertoo.

Uusi seksuaalirikoslaki tuli voimaan 2023 alussa. Myös seurakuntatyössä on tärkeä huomioida siihen tulleet muutokset. Isoset, leirien yövalvojat ja kerho-ohjaajat ovat valta-asemassa nuoriin nähden. Se nostaa suojaikärajan 18 ikävuoteen, vaikka valta-asemassa oleva henkilö olisi itse alle 18-vuotias. Valta-asema on voimassa isosten ja yövalvojien osalta sen ajan, kun ollaan konkreettisesti leirillä. Leirin jälkeen tilanne ”normalisoituu” ja lain rajoitussäännöksen teksti ”rangaistavana ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä kypsyydessä ei ole suurta eroa”, on jälleen voimassa.

– Tämä on lain kohtana sellainen, joka pitäisi pikaisesti saada kaikkien leirityötä tekevien tietoisuuteen vielä ennen leirikautta, jotta he voisivat kouluttaa isosia ja nuoria yövalvojia, Sirkka korostaa.

Kerho-ohjaajien osalta valta-asema on voimassa koko ajan, kun osapuolet ovat mukana samassa kerhotoiminnassa.

Aiempi laki näki seksuaaliseksi häirinnäksi luvattoman kosketuksen. Nykylainsäädännön mukaan myös sanalliset teot sekä seksuaalissävytteisten tai sukuelimien kuvien lähettäminen ilman suostumusta on rangaistavaa.

Sirkan mukaan nuorille on hyvä korostaa, että lain tarkoitus ei ole estää nuorten keskinäisiä vapaaehtoisia ja suostumuksellisia seurustelusuhteita silloin, kun osapuolet ovat suurin piirtein saman ikäisiä ja kehitystasoltaan samassa kohdassa.

– Huomioiden kuitenkin, että alle 12-vuotiaat lapset eivät voi antaa suostumusta mihinkään seksuaaliseen tekoon, eli heidän seurusteluihinsa ei rajoitussäännöstä voida soveltaa.

Ehdottaminenkin on rangaistavaa

Nuoret kokevat monenlaista seksuaalista ahdistelua esimerkiksi ravintoloissa ja verkossa. Vastikkeellinen seksi taas ei nuorten maailmassa yleensä ole prostituutiota perinteisessä mielessä vaan useimmiten tilanteita, joissa täysi-ikäinen henkilö pyytää seksuaalista tekoa vastineeksi autokyydistä tai päihteiden ostamisesta tai muusta vastaavasta. Nuorille tarjotaan usein myös merkkivaatteita, tietokonepelejä, puhelimia tai muuta arvokasta korvaukseksi seksuaalisesta teosta.

Nykylainsäädäntö tarttuu näihinkin ilmiöihin tiukasti. Suojaikäraja nousee 18 vuoteen ja ehdottaminenkin on rangaistavaa. Näissä tilanteissa nuori ei aina tiedosta olevansa rikoksen uhri, koska on itse suostunut tekoon tai saattanut itse ehdottaa tai tarjota seksuaalista toimintaa. Vastuu on kuitenkin aina aikuisella. 

Sirkan mukaan nuorten on vaikea kertoa näistä asioista aikuisille, koska tapahtumiin liittyy vastikkeellisuus. Puheeksi ottaminen olisi kuitenkin tärkeää, koska oirehtiminen ilmenee ahdistuksena, levottomuutena, riskikäyttäytymisenä, oman kehon väheksymisenä ja päihteiden käytön lisääntymisenä.

– Saattaakin olla, että nuori itse tajuaa vasta paljon myöhemmin, että tilanteessa on ollut jotain sopimatonta. Erilaista oirehtimista saattaa ilmetä aiemmin, vaikka nuori tai läheiset eivät osaa sitä tällaisiin tilanteisiin yhdistää.

Häirintäilmoitusten määrä kasvaa

Nuoret ovat esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen teemoissa huomattavasti valveutuneempia kuin aikuiset.

– Erityisesti seksuaalirikoslainsäädännön osalta asennekasvatusta tarvitsemme me aikuiset. Asenteet ja ennakkoluulot opitaan meiltä. Esimerkiksi suostumuksellisuus on teema, joka on aiheuttanut hämmennystä ja kysymyksiä nimenomaan aikuisten maailmassa.

Ruotsissa vastaavan lain uudistuminen nosti tuomioiden määrää 75 prosentilla. Suomessa on varauduttu samaan.

– Häirintäilmoitusten määrä tulee varmasti olemaan aika suuri ja erityisesti yksittäisistä pyytämättä lähetetyistä kuvista tehtyjen ilmoitusten määrä saattaa nousta niin suureksi, että niitä ei kaikkia pystytä tutkimaan. Tähän saattaa tulla jonkinlaista rajausta siitä, mikä lopulta tulkitaan häirinnäksi.

– Uskon kuitenkin, että lain tarkoitus vahvistaa ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa sekä suojella lasten terveyttä toteutuu. 

Lain keskeiset muutokset

Uudistuneessa laissa on selkeästi eroteltu omaksi kokonaisuudeksi alle 16-vuotiaita koskevat asiat. Laki on tehty suojaamaan jokaisen itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta.

  • Alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset on erotettu pääosin aikuisia koskevista.
  • Sukupuoliyhteyden määritelmä laajentui.
  • Raiskauksen tunnusmerkistö muuttui suostumusperusteiseksi (yli 16-vuotiailla).
  • Seksuaalista ahdistelua on tietyt muutkin kuin koskettamalla tapahtuvat teot.
  • Alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset on erotettu pääosin aikuisia koskevista.
  • Sukupuoliyhteyden määritelmä laajentui.
  • Raiskauksen tunnusmerkistö muuttui suostumusperusteiseksi (yli 16-vuotiailla).
  • Seksuaalista ahdistelua on tietyt muutkin kuin koskettamalla tapahtuvat teot.

Teksti ja kuvat Eliisa Ala-Kuusisto