Kirkko on tilanteessa, jossa palkoilla on kilpailtava

0
347

Diakoniatyö on samaan aikaan sekä ammattitaitoa että asiantuntijuutta vaativaa työtä. Ammatillista diakoniatyötä tehdessä diakoniatyöntekijä joutuu jatkuvasti pitämään itseään ajan tasalla yhteiskunnallisesta keskustelusta, päätöksenteosta ja ihmisten hyvinvoinnista sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Diakoniatyöntekijän täytyy arvioida omia toimintatapojaan ja ajatusmallejaan aina uudelleen, päivittää itseään ja varmistaa, että toiminta kestää eettisen tarkastelun. Diakoniatyöntekijän tulee olla kosketuksissa ihmisiin ja heidän arkeensa tässä päivässä, mutta samaan aikaan katsoa kohti tulevaa ja suunnata työtä sen mukaisesti. Diakoniatyö on diakonian todeksi elämistä ammatillisesti, eettisesti ja kestävästi.

Diakoniatyö on vaativaa työtä, jonka näkyvänä palasena seurakunnissa saattaa olla avustusvastaanoton, yhteisöruokailun tai kerrostalopihan alaovella seisova diakoniatyöntekijä. Valitettavalta tuntuu se, että diakoniatyöntekijän työn vaativuutta ja siitä maksettavaa palkkaa arvioidaan pintapuolisesti näkyvillä olevan diakoniatyöntekijän seisomisasennon perusteella. Tai vielä pahempaa – arvio tehdään mielikuvien perusteella. Mielikuvien, joissa diakoniatyöntekijä juo kahvia ja laulaa virren herttaisen ikäihmisen hymyillessä kiitollisena vieressä. Kirjoitan kärjistetysti, mutta sellaisena tilanne on minulle viimeisien vuosien aikana näyttäytynyt.

Olen saanut toimia Diakoniatyöntekijöiden Liiton puheenjohtajana nyt kahdeksan kuukautta. Tähän kahdeksaan kuukauteen ovat mahtuneet kirkon virka- ja työehtosopimuksen neuvottelut, joiden seurauksena yleisen palkkausjärjestelmän mukaiset palkat nousivat huhtikuussa viisi prosenttia ja niitä tullaan nostamaan ensi vuonna vähintään 2,5 %. Näistä nousuista huolimatta kirkon palkkakehitys on edelleen jäljessä muuta julkista sektoria ja yksityissektoria.

DTL kysyi kirkon tehtävissä toimivilta diakoniakoulutetuilta palkkaukseen ja työtyytyväisyyteen liittyviä asioita sähköisellä kyselyllä toukokuussa 2023. Kyselyyn vastasi 412 henkilöä. Vastaajista 97 % koki diakoniatyön merkitykselliseksi, mutta samaan aikaan vain kolme prosenttia koki, että työstä saatu palkka on riittävä. Kyselyn mukaan diakoniatyön vaativuus on kasvanut, mutta palkkauksessa muutokset eivät näy. Viimeisen vuoden aikana on ollut nähtävissä, että vakituisiin diakonian virkoihin ei riitä hakijoita. Karua kieltä kertovat myös kyselyn tulokset, joiden mukaan seuraavan vuoden aikana työpaikan vaihtoa pois kirkon tehtävistä pitää todennäköisenä 20 % vastaajista ja viiden vuoden sisällä 43 % vastaajista.

Diakoniatyö on opettanut, että päätöksentekijöillä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja päätösten tekemiseen, jonka vuoksi on tärkeää, että diakonia vaikuttaa ja tukee myös haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä vaikuttamaan. Liiton puheenjohtajana haluan rohkaista myös jokaista diakoniatyöntekijää vaikuttamaan, jotta kirkon diakonia olisi myös jatkossa ammatillista, eettistä ja kestävää.

Teksti Tiina Haukijärvi, puheenjohtaja DTL

Kuva Pexels