Printistä verkkomediaan – Dinon julkaisutoiminta muuttuu

0
433

 Dino-lehteä on julkaista vuodesta 2010 alkaen. KNT:n ja Dtl:n yhteinen jäsenlehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa ja tullut kotiin kannettuna jäsenetuna. Dinossa julkaistut jutut ja artikkelit ovat olleet ajankohtaisia ammatillisia puheenvuoroja, joista on pidetty ja joita on arvostettu.

Viestinnän kentässä on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana iso muutos. Julkaisutoiminta on siirtynyt painetuista ja postilaatikkoon tuoduista tuotteista digitaalisille alustoille. Digitaalisuus on lisännyt julkaisujen määrää, nopeutta ja ajankohtaisuutta. Printtijulkaisu on yhä useammin aiemmin julkaistun toisintoa, kun sama juttu tai ilmoitus on jo julkaistu aiemmin sähköisessä muodossa jollain alustalla.

Printtijulkaisuille on silti edelleen oma lukijakuntansa.

Muutoksen tuulet puhaltavat myös ammattiliittojen jäsenlehdissä. Akavan kirkon sektorin liitoissa on tehty aiesopimus yhteisestä verkkomediasta, jonka on tarkoitus aloittaa julkaisutoimintansa vuoden 2024 alkupuolella. Siirtyminen verkkomediaan tarkoittaa muutosta Dino-lehden julkaisutoiminnassa.

Tämän vuoden viimeinen perinteisesti joulukuussa ilmestyvä Dino on vain Dtl:n jäsenlehti. KNT:ssa viestinnän resurssit kohdennetaan uuden verkkomedian valmisteluun. Vuoden 2024 osalta on päätetty julkaista yksi yhteinen Dino-printti. Sen lisäksi Dtl julkaisee yhden paperisen lehden omin voimin.

Uuden verkkomedian valmistelu on käynnissä. Se tulee palvelemaan jäseniä modernina, ammatillisena ja monimuotoisena viestintäkanavana, jossa tullaan julkaisemaan kirjoitetun tekstin ja still-kuvien lisäksi liikkuvaa kuvaa ja äänitallenteita.

Uutta kannattaa odottaa! Perästä kuuluu, sanoi torven tekijä.

Arja Lusa, toiminnanjohtaja, KNT

arja.lusa@knt.fi

Kuva Seppälän Valokuvaamo Netta Hautamäki