Församlingarna erbjuds arbetarskyddsutbildning

0
27
Arbetarskyddskortet är utvecklat för att förbättra arbetarskyddet på arbetsplatserna.

Arbetarskyddskortet är nationellt och utbildningen är den samma, i vilken man fördjupar sig i arbetarskyddsfrågor. 

Utbildningens målsättning är att minska arbetsolyckor, farosituationer och skadlig belastning. Den ger också grundkunskap i arbetarskydd och stärker arbetarskyddskunnande.

Arbetarskyddskortet och utbildningen för det är för församlingarna och dess anställda en garanti och ett erkännande för kvalitativ arbetarskyddsutbildning, vilken skapar trygga verksamhetsförutsättningar på arbetsplatserna.

I kraft i fem år

Utbildningens längd är fyra eller sju timmar, beroende på om det är frågan om en grund- eller fortsättningsutbildning. Dessutom finns en tentamen. De som gått utbildningen och blivit godkända får som intyg ett Arbetarskyddskort. Kortet är i kraft i fem år.

Utbildningen för arbetarskyddskortet har fått sin början för industrins behov och under 20 års tid har hela tiden nya branscher kommit med. Arbetarskyddscentralen har under år 2023 förberett fördjupande material för församlings sektorn. Sådant som kompletterar grundmaterialet som används i utbildningen.

Dtl arrangerar kurser

Utbildningar för arbetarskyddskortet kan hållas endast av personer som genomgått Arbetarskyddscentralens kursledarutbildning.

Den egna branschens kursledare kan tillföra kursen sådana frågor som kursdeltagarna behöver so stöd för sin yrkeskunskap och sitt kunnande och kan också använda aktuellt tilläggsmaterial.

Utbildningarna kan genomföras som gemensamma för alla anställda eller som skräddarsydda för en eller flera branscher.

Text: Marko Pasma