”Opiskelijat ovat fiksuja ja työelämätaitoisia”

0
19
Kokemukset harjoitteluista ja kausityöpaikoista muovaavat mielikuvaa kirkosta työnantajana.

Kausityöntekijän yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvän työnantajakuvan vaalimista. Se tukee kirkon houkuttelevuutta työpaikkana.

Parhaillaan seurakunnissa eletään kiireistä aikaa. Rippikoulut ja lasten leirit vaativat toteutuakseen suuren joukon kausityöntekijöitä. Seurakunnat palkkaavat pääsääntöisesti koulutuksensa eri vaiheissa olevia teologeja, nuorisotyönohjaajia ja kanttoreita. Työtehtävät ja palkkaus vaihtelevat eripuolilla Suomea reilustikin.

Olisi kuitenkin oikein ja kohtuullista, että työntekijöiden työehdot ovat asianmukaisia. Kokemukset harjoitteluista ja kausityöpaikoista muovaavat vahvasti mielikuvaa kirkosta työnantajana.

Työehdoilla on väliä

– KNT järjestää opiskelijoille kesätyöinfoja, Arja Lusa kertoo.

KNT:n toiminnanjohtaja Arja Lusa kertoo, että kausityöhön liittyviä yhteydenottoja tulee usein vasta sitten, kun kaikki ei tunnu olevan kunnossa.

– Opiskelijat ovat fiksuja ja työelämätietoisia. Heitä mietityttää ainakin palkkaus, leiripäivärahojen puute ja työsopimuksettomuus. KNT järjestää opiskelijoille kesätyöinfoja, joissa autetaan myös työpaikkailmoitusten tulkitsemisessa.

Akavan kirkolliset liitot ovat laatineet jo 2021 ohjeistuksen, jossa suositellaan työn vaativuuteen perustuvaa palkkausta kaikissa hengellisen työn kausityöpaikoissa. Kun tehtävän vaativuus arvioidaan, ei palkkaus itsenäisessä työssä voi olla vaativuusryhmän 400 alapuolella. Ohjeistuksessa muistutetaan, että työehdoilla on väliä.

Palkkaus ja perehdytys kunnossa

Työnkuvia ja palkkauksia löytyy tänäkin kesänä joka lähtöön. Työsuhteiden kestot ja tehtävät vaihtelevat laajasti. Tässä joukossa positiivisena esimerkkinä esiintyy Kotka-Kymin seurakunta. Kasvatustyön päällikkö Janne Blomberg avaa toimintatapaa.

– Kotka-Kymin seurakunta aloittaa rekryn tulevan kesän kausityöntekijöiden osalta jo syys-lokakuussa. Marraskuun alussa pyritään siihen, että valinnat haastatteluineen olisivat valmiina. Kausityöntekijät palkataan määräaikaisiin virkasuhteisiin ja palkkaus on vaativuusryhmän 501 mukainen.

Blomberg painottaa kausityöntekijöiden perehdytyksen merkitystä. Kotka-Kymissä he saavat pian valintansa jälkeen perehdytysmateriaalin. Siihen on pyritty kokoamaan kaikki, mitä heidän on hyvä tietää, kuten virkasuhteeseen liittyvät palvelusasiat, leireihin valmistautuminen, kurssikeskukseen ja muihin kiinteistöihin liittyvät asiat, rippikoulu- ja kouluikäisten leirien käytännöt, isoskäytännöt ja kirjallisuusvinkkejä.

– Tämän lisäksi kausityöntekijät saavat laadukkaan perehdytyksen saapuessaan töihin, Blomberg lisää.

Työnantajan tärkein tehtävä

Hänen mukaansa kausityöntekijöitä on vuosittain löytynyt riittävästi. Viime vuosina hakemuksia on saatu enemmän teologeilta, mutta tänäkin vuonna on palkattu myös nuorisotyönohjaajaopiskelija.

Usein kausityöntekijät ovat kiinnostuneita työskentelemään seurakunnassa useamman kesän.

– Tämä mahdollisuus on rajattu kahteen kesään, jotta opiskelijat ehtivät nähdä erilaisia työpaikkoja ennen valmistumistaan. Se auttaa ammatti-identiteetin kehittymisessä ja laajentaa näkemystä erilaisista työpaikoista ja työyhteisöistä.

Mikä on työnantajan näkökulmasta erityisen tärkeää kesätyöntekijöiden palkkauksessa?

– Näen tärkeäksi molempia osapuolia hyödyttävän lähtökohdan. Työntekijällä on avoin mieli työpaikan käytännöille ja periaatteille sekä halu oppia uutta ja tarttua toimeen. Työnantajan tärkein tehtävä on huolehtia, että kausityöntekijät saavat riittävän perehdytyksen ja tuen sekä työyhteisön kunnioituksen. Tehtävämme on luoda sellaiset olosuhteet, joissa on hyvä kasvaa kohti omaa ammatti-identiteettiä.


Vinkit työnantajalle… 

• Olet käyntikortti. Toimintasi voi määritellä, hakeutuuko opiskelija jatkossa kirkon työhön.

• Tee rekrytointi-ilmoitus huolella ja markkinoi työpaikkaa realistisen myönteisesti.

• Huolehdi, että kausityöntekijälle maksetaan vaativuuden määrittelyn mukaista palkkaa.

… ja kausityöntekijälle

• Tutustu hakuilmoitukseen huolella.

• Tarkista, onko kyseessä työsopimus- vai virkasuhde.

• Selvitä, onko kyseessä työajallinen vai työajaton työ.

• Kysy, mikä olisi virkapaikkasi.

Lähde: Arja Lusa

Teksti Hanna Kärsämä

Kuva Kirkon kuvapankki Sanna Krook