Seurakunnan päiväkoti tarjoaa kristillistä varhaiskasvatusta

0
22
– Olemme luoneet pilotin, jota on mahdollista hyödyntää myös muualla Suomessa, Pontus Salmi sanoo.

Porvoon suomalainen seurakunta teki historiaa käynnistäessään ensimmäisen evankelisluterilaisten seurakuntien itsenäisen yhdistys-pohjaisen päiväkotihankeen. Porvoon seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi on ollut kyynärpäitä myöten hankkeessa mukana.

Porvoon Linnamäen läheisyydessä Tuomiorovastilan pappilan viereisessä päiväkotitilassa eletään uutta aikaa. Seurakunnan päiväkoti Lillat Porvoo ry aloitti toimintansa asteittain tammikuussa.

Pontus Salmi kertoo työn vaatineen 300 tuntia puurtamista, monia keskusteluja ja paperintäyteisiä hetkiä.

– Olemme luoneet pilotin, jota on mahdollista hyödyntää myös muualla Suomessa. Hankkeeseen lähteminen edellyttää laajaa sitoutumista ja tahtotilaa. Ei kannata edes harkita, jos ei ole vankkaa ammatillista kokemusta taustalla. Seurakunnissa on vähän sellaista ammattitaitoa, jossa nämä toiminnot saadaan kannattavaksi, Salmi toteaa.

Vaihtoehto nykyiselle toiminnalle

Seurakunta ei voi lain mukaan harjoittaa päiväkotitoimintaa ja käyttää siihen verovaroja. Organisaation pitää olla erillään seurakunnan hallinnossa, käytännössä itsenäinen yhdistys tai osakeyhtiö.

Hankkeeseen lähtöä siivitti Salmen mukaan halu tarjota vaihtoehto.

– Tämän kautta kristillinen varhaiskasvatustoiminta on mahdollista. Nykyisen katsomuskasvatuksen aikana seurakunnat eivät ole pystyneet toimimaan kuin hyvin rajoitetusti päiväkotien sisällä. Monissa yksittäisissä päiväkodeissa on vedetty hyvin tiukkaa linjaa kaikkea uskonnolliseksi toiminnaksi viittaavaa toimintaa kohtaan.

Aloite piispa Laajasalolta

Salmen mukaan Lillatista tehtiin päiväkoti, jollaisia ne olivat Suomessa 20 vuotta sitten. Sai viettää joulua ja seurakunnat vierailivat pitämässä pyhäkouluhetkiä.

– Seurakunnan työntekijät eivät osallistu hoidolliseen varhaiskasvatustoimintaan. Sen sijaan he tuottavat lisäarvoa vierailemalla päiväkodissa muun muassa muskaria tai perinteisempää hartaustoimintaa harjoittamassa.

Päiväkodin synnyn taustalla on kirkkoherra Pontus Salmen keskustelu Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon kanssa reilu neljä vuotta sitten. Laajasalo kysyi kiinnostusta lähteä toteuttamaan seurakunnallista päiväkotia.

– Piispa Laajasalo on tukenut hanketta alusta lähtien ja pitänyt sitä tärkeänä pioneerihankkeena, Salmi kertoo.

Valmistelut alkoivat pikaisesti Vertikal Oy:n kanssa. Aluksi yhteistyössä oli mukana Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka sekä Lasten ja nuorten keskuksen silloinen toiminnanjohtaja Sami Ojala. Myös he olivat miettineet samankaltaista pilottia.

Haastava hakuprosessi

Porvoon kaupungin kanssa neuvonpitoja oli alusta lähtien. Toimilupa päiväkodille haettiin aluehallintovirastolta. Kaupungin ja hyvinvointialueen eri tahot antoivat lausuntonsa sekä tekivät tarkastukset.

– Hakuprosessi oli monipolvinen ja vaati useiden asiakirjojen laatimista ja niiden tarkistamista ennen kuin toimilupa voitiin myöntää. Tuskinpa olisin lähtenyt näin innokkaasti rakentamaan tätä päiväkotihanketta, jos olisin tiennyt, miten haastavaa ja työllistävää päiväkodin perustaminen on, Salmi myöntää.

– Porvoon suomalainen seurakunta on perustajajäsenenä vahvasti taustalla. Päiväkodin sääntöihin on kirjattu hallituksen jäsenistön valintaan tiettyjä oikeuksia. Yhdistys on siis itsenäinen, mutta mainitulla sääntöjen kirjauksella on haluttu varmistaa yhteys seurakunnan ja yhdistyksen välillä.

Innolla odotettu

Linnamäellä eletään sopuisasti arkea omassa, hyvän vastaanoton saaneessa päiväkodissa. Se on yksi yhdeksästä Porvoon kaupungin yksityisestä päiväkodista. Päiväkodin johtaja Heikki Näränen ja varhaiskasvatuksen opettaja Merja Passoja ovat tyytyväisiä päiväkodin alkutaipaleeseen.

– Olen kokenut, että tätä päiväkodin avaamista on odotettu innolla. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä päiväkodin ilmapiiriin ja kasvatukselliseen suuntaan. Tarjoamme lapsille kasvamisen rauhaa ja kodinomaisen päiväkodin tunnelmaa, Näränen kertoo.

Päiväkoti tekee seurakunnan kanssa tiivistä yhteistyötä.

– Toimintaamme ohjaa niin kansallinen kuin Porvoon paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja olemme laatineet oman toimintasuunnitelman. Meillä käy eri työntekijöitä vierailulla erilaisten aiheiden äärellä.


Lillatin arvot:

• Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas

• Lasten ihmisyyteen kasvun tukeminen

• Yhdenvertaisuus 

• Yhteisöllisyys

• Kestävä elämäntapa

Teksti Hannu Keränen

Kuva Joni Villanen