Seurakunnille on tarjolla työturvallisuuskoulutusta

0
71
Arbetarskyddskortet är utvecklat för att förbättra arbetarskyddet på arbetsplatserna.

Työturvallisuuskortti on valtakunnallinen ja yhdenmukainen koulutus, jossa perehdytetään työturvallisuusasioihin.

Koulutuksen tavoitteena on pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista. Se antaa myös perustietoa työsuojelusta ja vahvistaa työturvallisuusosaamista.

Työturvallisuuskortti ja siihen liittyvä koulutus on seurakunnille ja niiden työntekijöille tae ja tunnus laadukkaasta työturvallisuuskoulutuksesta, joka luo turvalliset toimintaedellytykset työpaikoille.

Voimassa viisi vuotta

Koulutuksen kesto on neljä tai seitsemän tuntia riippuen siitä, onko kyseessä kertaus- vai peruskoulutus. Lisäksi on tentti. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi Työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus on lähtenyt liikkeelle teollisuuden työpaikkojen tarpeesta, ja 20 vuoden aikana on mukaan tullut koko ajan lisää uusia aloja. Työturvallisuuskeskus on valmistellut vuoden 2023 aikana seurakunta-alalle alakohtaista syventävää materiaalia, joka täydentää koulutuksessa käytettävää perusmateriaalia.

Dtl järjestää kursseja

Työturvallisuuskorttikoulutuksia voivat pitää vain henkilöt, jotka ovat suorittaneet Työturvallisuuskeskuksen järjestämän kurssinjohtajakoulutuksen.

Oman alan tunteva kurssinjohtaja pystyy tuomaan koulutukseen ne asiat, joita kurssilaiset tarvitsevat ammattitaitonsa ja osaamisensa tueksi ja käyttämään alakohtaisesti painotettua lisämateriaalia koulutuksen tukena.

Koulutuksia voidaan toteuttaa kaikille työntekijöille sopivana yleisenä kurssina tai räätälöidysti yhdelle tai useammalla työalalle.

Teksti Marko Pasma