Uutta kohti yhdessä ja erillään 

0
27

Työmarkkina-asiat ovat olleet toistuvasti uutisissa. Työmarkkinoiden on sanottu olevan rikki ja sopimuskyvyn hajalla. Akava on koko tämän kaaoksen keskellä korostanut sopimisen merkitystä ja antanut ratkaisuehdotuksia, jotka ovat luettavissa Akavan verkkosivuilta.

Julkisen sektorin työntekijöiden edunvalvojina Dtl ja KNT pitävät tärkeänä, että matalapalkka-alojen palkankorotuksia voidaan tehdä myös yli vientisektorin yleiskorotusten. Julkisella sektorilla liukumat ovat erittäin pieniä. Sopimuskorotusten lisäksi muita palkankorotuksia ei juuri ole. Tässä julkinen sektori eroaa yksityisestä sektorista merkittävästi. Lailla ei tule sovittelijan käsiä sitoa, vaan antaa työmarkkinoiden hoitaa heille kuuluvat tehtävät. Suomen neuvottelu- ja sopimisen kulttuuria tulee kehittää, ei romuttaa.

Työelämä ja sen toimintaympäristö ovat alati muutostilassa. Ammattiliitolle tämä merkitsee jatkuvaa työnsä ja paikkansa uudelleen asemoimista. Repivän työmarkkinapinnan alla liitot auttavat jäseniään työn kysymyksissä sekä järjestävät koulutuksia ja virkistystä osana työhyvinvointia. Dino-lehti on kaikkea tuota ja paljon muuta.

Viestinnän digitalisoituminen on haastanut perinteisen printtiviestinnän. On ymmärrettävää, että toimijoiden valinnat ja ratkaisut ovat erilaisia. Jokainen liitto tekee ratkaisuja omaa jäsenkuntaa kuunnellen ja heitä palvellen. KNT ja Dtl päätyivät tekemään yhteistyössä verkkomedia Jobia. Jäsenviestintä monipuolistuu ja elää ajassa kuten pitääkin.

Dtl jatkaa toistaiseksi yksin paperisen Dino-lehden julkaisemista. KNT ei enää jatka printin parissa. Yhteinen 14-vuotinen matka on ollut toimiva ja kustannustehokas. Se on syventänyt diakonia- ja kasvatustyön ymmärrystä molempien liittojen jäsenkunnassa.

Tiina Laine, toiminnanjohtaja, Dtl, tiina.laine@dtl.fi

Arja Lusa, toiminnanjohtaja, KNT, arja.lusa@knt.fi