Turvapaikanhakijoiden määrä koettelee henkilöstöä

85
5732
Turvapaikanhakijoita Pasilan poliisitalolla Helsingiss‰ 17.9.2015

Pakolaiskriisi vaikuttaa myös seurakuntien henkilöstön työhön. Seurakunnat ovat osallistuneet hätämajoitus- ja vastaanottokeskustoimintaan, ja uusia keskuksia avataan eri puolilla Suomea. JUKOn luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat huolestuneet henkilöstön jaksamisesta ja esiin on noussut kysymyksiä siitä, miten poikkeuksellisen pitkät työpäivät ja uudet tehtävät voidaan huomioida palkkauksessa.

JUKOn neuvottelijat välittivät tämän huolen Kirkon työmarkkinalaitokselle, joka reagoi tilanteeseen nopeasti. Työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt valmistelivat yhteistyössä ”Seurakuntatyönantajan muistilistan turvapaikanhakijoiden hätämajoitus- ja vastaanottokeskustoiminnassa”. Lista on suunnattu johdolle ja esimiehille, mutta se voi toimia myös luottamusmiesten ja työntekijöiden apuna. Lista on julkaistu KiT:n yleiskirjeen A6/2015 liitteenä ja löytyy Sakasti-palvelusta.

Ajantasainen tehtäväkuvaus 

Tehtäväkuvauksen ajantasaisuus on tarkistettava vuosittain, ja se on lisäksi päivitettävä aina tehtävien muuttuessa. Jos tehtäväkuvaus on jäänyt päivittämättä ja on nyt pahasti vanhentunut, voi uusien tehtävämuutosten kirjaaminen tuntua kiireessä lähes mahdottomalta. Mikäli ”poikkeustilanne” kuitenkin kestää vähintään kuukauden ja tehtävän vaativuudessa on tapahtunut olennainen muutos, on peruspalkkaa tarkistettava. Tarkistusta ei voida tehdä ilman ajantasaista tehtäväkuvausta.

Erilaisia palkitsemiskeinoja erilaisiin tilanteisiin

Lyhytkestoisissa muutoksissa palkitseminen voidaan hoitaa kertapalkkiolla. Parantunut työsuoritus on aina mahdollista ottaa huomioon myös HAVAssa, mikäli se on seurakunnassa käytössä. Puhelinpäivystystä voidaan korvata puhelinpäivystyskorvauksella.

Uudet tehtävät vaativat perehdytystä

Perehdyttäminen on työnantajan vastuulla, mutta työntekijän kannattaa pitää itsekin huoli siitä, että saa riittävät neuvot ja opastuksen. Työntekijän on noudatettava ohjeita ja määräyksiä, turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämää järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti huolehdittava käytettävissään olevin keinoin myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Riittävä palautuminen tukee jaksamista

Kiireen ja uuden keskellä on muistettava pitää huolta myös jaksamisesta. Turvapaikanhakijoiden määrässä ei ole odotettavissa nopeaa vähentymistä ja ”poikkeustilanne” saattaa muuttua arjeksi. Älä yritä venyä mahdottomiin – jos työkaveri uhkaa uupua, puutu tilanteeseen! 

Kirjoittaja on JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen.