Yhteisöpajat vastaavat seurakunnan tarpeisiin

520
13690
gesture and body parts concept - human hands showing thumbs up

Eri puolilla Suomea on käynnistynyt 25 yhteisöpajaa, joissa seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset, työelämäkumppanit ja opiskelijat työskentelevät yhdessä.

Yhteisöpajojen toiminnan lähtökohtana on seurakunnan tarpeet ja toiveet. Pajan teema nousee aina seurakunnasta, samoin käytännön toiminta. Tarkoituksena on vastata haasteisiin jo olemassa olevia resursseja uudelleen järjestelemällä.

– Kävimme Inarin seurakunnassa esittelemässä yhteisöpajaa. Seurakunta oli miettinyt alueen kehittämishaasteita valmiiksi, joten jo ensimmäisessä tapaamisessa muotoutui kolme seurakunnan pajatoivetta. Yksi paja keskittyy syrjäkylien kehittämiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen, toisen teemana on Inarin jumalanpalveluselämän ja ekumeenisen yhteistyön kehittäminen ja kolmas rakentuu Yhteisvastuukirpputorin ympärille, Diakin lehtori Eeva Mertaniemi kertoo.

Hän vastaa Pohjois-Suomen yhteisöpajoista.

Yhteisöllisyyttä voi kehittää

Tammelassa koko kunta ja alueen järjestöt ovat viemässä seurakunnan tiloja yhteisöllisempään ja diakonisempaan suuntaan. Kirkko ja yhteiskunta -osaamisalueen johtaja Matti Helin Diakista kertoo, että kentältä on tullut toive yhteistyön lisäämiseksi.

– Kirkossa on ajateltu yhteisöllisyyden syntyvän automaattisesti, mutta oikeasti sitä pystyy kehittämään ja laajentamaan, Helin toteaa.

Seurakuntaelämä tutuksi

Seurakunnan työntekijöiden työnkuvaan kuuluu yhteisöpajojen toimintaan osallistuminen, joten ylimääräisiä henkilökustannuksia ei synny. Vastuuhenkilönä ryhmäprosessia ohjaamassa on Diakin lehtori.

– Diakin perusopetus jalkautuu näin vahvemmin seurakuntaan. Etenkin sairaanhoitaja-diakonissoilla kirkon alan opinnot ja harjoittelu painottuvat opintojen loppuvaiheeseen. Yhteisöpajojen myötä seurakuntaelämän todellisuus tulee aidoksi ja eläväksi aiempaa aikaisemmin, Eeva Mertaniemi iloitsee.

Käytäntöä ja käsipareja

Opiskelijat siirtyvät pajojen myötä käytännölliseen ja yhteisölliseen oppimistapaan ja seurakunta saa käsipareja avuksi. Pajoissa toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat toimivat kohtaajina, tutkijoina ja kehittäjinä, analysoivat tietoa sekä toimivat osahankkeiden projektipäällikköinä.

– Oulussa Tuiran seurakunnassa yhden pajan tehtävänä on luoda toimintaa uudelle asuinalueelle, jossa ei ole seurakunnan tiloja. Opiskelijat kartoittavat kentän haasteita opinnäytetöiden ja kehittämistehtävien avulla. Toiminnan suunnittelu jatkuu yhteistyössä seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa, Mertaniemi kertoo.

Opiskelijat voivat suorittaa opintoja pajoissa, vaikkei Diakin koulutusta paikkakunnalla olisikaan.

Vapaaehtoiset ja opiskelijat kumppaneina

Yhteisöpajoissa vapaaehtoiset ovat tärkeitä. Diak kouluttaa Yhteisönrakentaja-koulutuksessa työntekijöitä ja kaikkia kiinnostuneita pajatoimintaan.

– Vantaan Yhteinen pöytä -pajassa toteutetun koulutuksen osallistujista suurin osa oli vapaaehtoisia, tietää Matti Helin.

Pääkaupunkiseudulla pajoissa toteutuu myös yhteistyö teologisen tiedekunnan kanssa, jolloin jo opiskeluaikana totutaan moniammatilliseen työtapaan. Paja voi syntyä myös alueen asukkaiden innostuksesta ja jo aluillaan olevasta toiminnasta.

– Oulussa Tuiran yksi yhteisöpaja rakentui Facebookissa toimivan ylijäämäruuan keräämisryhmän pohjalta. Nyt toiminta kehittyy elintarvikejakelusta ruuanvalmistukseen ja toimintapäiviksi. Ryhmän ihmiset olivat jo valmiina, ja myös opiskelijoita siirtyy mukaan viikoittaiseen toimintaan, joka on jo alkanut seurakunnan tiloissa, Eeva Mertaniemi kertoo.

—————————————————————————————————–

UUTTA KUMPPANUUTTA

Seurakunta:
•  Ideoi alueen tarpeista lähtevät toiveet
•  Omistaa pajan ja luo paikallisen toiminnan
•  Nimeää vastuuhenkilöt
•  Osallistuu työntekijäresursseilla
•  Saa todellisiin kehittämishaasteisiin ideoita,menetelmiä ja opiskelijoita

DIAK tarjoaa:
•  Toimintakehyksen
•  Työmenetelmiä (kuten Cable-menetelmät ja OSKE – osallistuva kehittäminen)
•  Koulutusta yhteisöpajasta
•  Lehtorin ohjaamaan pajan toimintaa
•  Opiskelijoita harjoittelijoiksi, tiedon kerääjiksi ja kehittäjiksi
•  Osaamista ulkoisen rahoituksen hankkimisesta

——————————————————————————————————

Yhteisöpaja omaan seurakuntaan?

Ota yhteyttä Diakin lehtoreihin tai Matti Heliniin.
Lue lisää käynnistyneistä yhteisöpajoista tai katso video:
http://www.diak.fi/tyoelama/hankkeet/yhteisopajat

——————————————————————————————————

Teksti Leena Kopperi
Kuva Scandinavian Stockphoto