Vastuunmukainen palkka on nyt totta

0
4650

Luottamusmiesten yhteistoiminnalla päästiin vankkaan tulokseen Kotka-Kymissä.

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän mukaan. Tehtäväkohtaiseen vaativuusryhmään 602 pääsemistä on pidetty lähes mahdottomana alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Vuodenvaihteessa perustetusta Kotka-Kymin seurakunnasta kuuluu toisenlainen ääni. Useaan otteeseen neuvottelupöydän äärelle kokoontuneet työntekijöiden ja työnantajien edustajat saivat ruuvattua lopulta molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Hyvä yhteistyö ja yhteinen rintama olivat ratkaisuun pääsyn kannalta välttämättömiä.

– Yhdessä muiden uuden seurakunnan pääluottamusmiesten sekä JUKO:n, KNT:n, Dtl:n ja AKI:n toimijoiden yhteistyöllä onnistuimme saamaan esimiehillemme ihan siedettävät vaativuusluokat. Painotimme tehtävän vaativuutta ja vastuuta. Näin saimme nostettua vaativuusryhmän paikalleen, Kotka-Kymin seurakunnan JUKO:n pääluottamusmies Marko Lamminen kertoo.

Useita neuvotteluja

Neuvotteluissa käytiin eri esimiesasemassa olevien työtehtävät ja vastuualueet tarkasti läpi. Keskustelukierroksia piti käydä useampiakin, jotta vaativuusryhmä 602 saatiin kohdalleen.

– Työnantaja yritti käyttää pohjakoulutusta perusteena työn vaativuudelle, mutta sehän ei ole tehtävän vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän mukaista. Näin palkka-asiamiehen esitys tyrmättiin yksimielisesti pääluottamusmiesten toimesta, Lamminen sanoo.

Kotka-Kymin seurakunnassa oli kirkkoherran alla seitsemän seurakuntatyöhön liittyvää työalaa. Niillä kaikilla on työnantajaoikeuksilla ja velvollisuuksilla varustettuja johtavia viranhaltijoita.

Neuvotteluissa huomattiin, että vaativuusryhmissä tulisi olemaan eroja, vaikka esimiestehtävät olivat vaativuudelta samanlaisia. Lammisen mukaan keskusteluissa nostettiin esille työn vaativuus ja käytettiin myös tasa-arvokorttia.

– Neuvotteluissa edettiin sitten rivakasti ja 602-vaativuusryhmä tuli mahdolliseksi siten, että työalaesimiehet ovat käytännössä työnantajan edustajia. He tekevät kaikki esimiestyöhön liittyvät ratkaisut. Siksi vaadimme, ettei vaativuusluokka voi olla alempi kuin 602.

Jukon antama tuki oli Lammisen mukaan tärkeää.

– Kaikkien toimijoiden vastaukset ja yhteydenotot antoivat tietoa, rohkeutta ja uskoa, että asiat kannattaa sopia paikallisesti. Liitoista saimme myös todella arvokasta tukea ja vastauksia.

—————————————————————————————————-

Lasikatto murrettu”

Palkkausjärjestelmän vaativuusryhmä 602 tunnistaa työalajohtamisen vaativuutta lisäävänä tekijänä. Se on toiminnanjohtajien Tiina Laineen (Dtl) ja Arja Lusan (KNT) mukaan olennaista.

– Lähiesimiestehtävä on ollut diakoniapuolella raskaasti alipalkattu tehtävä. Vastuullisesta tehtävästä kuuluu saada oikeudenmukainen korvaus. Lähiesimiehille tulee maksaa sen mukaista palkkaa – koulutustaustasta riippumatta – kuin työn vaativuus edellyttää. Vaativuusosa tunnistaa johtamisen, ja sen mukaan järjestelmää tulee myös käyttää, Laine tähdentää.

Vaativuusryhmän yli menevät euromääräiset palkat kertovat Lusan mukaan siitä, että seurakunnassa on ammattiryhmien välistä palkkakilpailua. Tällä on juuret vanhassa palkkausjärjestelmässä, kun palkkaluokat olivat sidottu virkanimikkeeseen.

– Lasikatto on nyt murrettu. Palkkausjärjestelmän 600-sarjan vaativuusryhmät ovat myös nuorisotyön viranhaltijoiden käytössä, kun työn vaativuus sen edellyttää. Johtamisen tehtäviin saadaan jatkossakin hakijoita ja tehtävän vastaanottajia, kun siitä maksetaan kohtuullinen korvaus, Lusa uskoo.

—————————————————————————————————-

Teksti ja kuva Hannu Keränen