”Ledarskap kan man inte utföra”

0
208

I församlingarna kämpar man med frågor gällande ledarskap. De anställda upplever att de inte blir att de inte blir hörda av förmännen. Speciellt när det gäller arbete utan arbetstid upplevs att man inte gör tillräckligt med arbete eller på rätt plats

Samtidigt som de utan arbetstid upplever att arbetstiden definieras på ett olämpligt sätt, strävar förmännen och cheferna att ta emot det förändrade läget och de krav som den för med sig. Efter corona har man allt mera övergått till distansarbete, vilket har ändrat på invanda rutiner och traditioner. 

Brytningsskedet inom ledningen leder till funderingar kring hur man klarar av att sköta sina uppgifter. Självständiga expertuppgifter kräver av förmännen speciella förmågor. Traditionellt ledarskap fungerar inte, utan man måste kunna fördjupa sig i vad verksamheten i expertuppgiften betyder.

De här situationerna för med sig misstänksamhet åt båda hållen. De anställda upplever att de blir misstänkta för det att de inte gör tillräckligt. Förmännen kämpar med tankar kring jämlikhet. Vad är tillräckligt för vem och vad kan man förvänta sig av var och en anställd och från den högre ledningen? 

Ledarskapet i ett brytningsskede.

Paula Kilpeläinen presenterar sin bok mänsklig strategi (inhiminen strategia, Alma Talent 2022) skillnaden mellan den traditionella ledaren och den mänskliga ledaren. I den traditionella ledarens verktygslåda finns bl.a. powerpoint presentationer med tillhörande monologer samt kontroll ledning av prestationer. Den mänskliga ledaren tror på äkta möten och dialoger samt psykologisk trygghet och förtroende. 

Kilpinen säger att ledarskapet är i ett stort brytningsskede. 

  • Människorna vill inte mera vara endast resurser eller hjul i maskineriet. Möten och dialoger har blivit centrala inom ledarskapet. Tidigare räckte det med att ledaren var förtroendeingivande, trovärdig och karismatisk och höll powerpoint presentationer. 

Modernt och mänskligt ledarskap ger utrymme för nyfikenhet, empati och halvfärdighet.

  • Idag förväntar man sig mänskliga möten och dialoger. De anställda skall bemötas som jämbördiga människor, likvärdiga. Förmannens uppgift är inte att erbjuda färdiga lösningar, utan att ställa frågor, som hjälper en att själv inse. Ledarens viktigaste uppgift är att visa respekt, empati och medkänsla. Noggrant ledarskap av uppgifter skapar lätt en känsla av att man inte litar på de anställda.

Ta reda på den gemensamma riktningen. 

Kilpinen är orolig över respekten för förmännen, eftersom man i många organisationer litar sig på självledarskap. Man tror att om man ger målsättningar åt de anställda, så leder de sig självständigt mot dessa mål. Självledarskap kräver en aktiv förman, uppmuntran och kommunikation. Trots detta minskas förmansplatserna med hänvisning till självledarskapet och det finns allt mindre tid för ledningen. 

  • Arbetsenheten borde ha en klar, gemensam riktning, mot vilken man strävar. Mot denna gemensamma riktning borde man sträva tillsammans, inte som egna segment. Allt emellanåt lönar det sig att fundera på var man vill vara om fem år. I detta borde förmannen kunna föra framåt och mot rätt riktning. 

Tid för möten. 

Kilpinen tror att många ledare skulle vilja vara bra ledare, ifall hen bara hade tid för det, och resurser. Också i arbetsgemenskapen har människor behov att bli mötta, hörda och uppskattade. Ifall det inte finns tid för möten, blir det ledarskapets stora problem. 

  • Man kan inte utföra ledarskap, sammanfattar Kilpinen.

Som enklast är ett bra ledarskap att lyssna. Svaret på många frågor finns inom organisationen, när ledaren lyssnar och inte själv svarar i stället för någon annan. I bästa fall möjliggör ledaren att arbetslaget lyckas och för det framåt. 

  • Ledning kräver mycket av den som utför det, men många lättas av tanken att en ledare aldrig är färdig. Man måste hela tiden lära sig nytt och utvecklas. Det är enda sättet att föra sitt kunnande mot ett modernt och mänskligt ledarskap.
  • Också ledaren är bara en människa och också hen har rätt att visa känslor när något lyckas eller misslyckas, tillägger Kilpinen.

Källor: Lähtijät-podcastin avsnitt 15. 

Kuka enää haluaa johtaa? 

Konferensier Liisa Holma, Ulla Jones och Minna Ruusuvuori. 

Asiantuntijavieraina Ari Rämö och Paula Kilpinen.

Text Hanna Kärsämä

Bild Pexels