Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä

0
372
Jussi Syrjälä, Minna Rihtniemi ja Akseli Linnanen liputtavat ammatillisen kuntoutuksen puolesta.

Hyvä työkyky johtaa pitkään työuraan ja parempaan eläketurvaan, mutta myös parempaan jaksamiseen kaikilla elämän osa-alueilla. Jos työssä jatkaminen on kuitenkin terveydellisistä syistä vaikeaa, kannattaa ottaa esihenkilön kanssa asia rohkeasti puheeksi ja selvittää myös Kevan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet työssä jatkamisen tueksi.

Kevan asiakaspäällikkö Minna Rihtniemi, ratkaisuasiantuntija Akseli Linnanen ja työkykyasiantuntija Jussi Syrjälä kertovat ammatillisten kuntoutuksen auttavan osatyökykyistä työntekijää jatkamaan työelämässä. Oikeus työeläkeperustaiseen ammatilliseen kuntoutukseen myönnetään henkilölle, jolla arvioidaan olevan sairaus, joka aiheuttaa hänelle todennäköisen uhan joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lisäksi edellytetään, että asiakkaalla on työperustaisia ansiotuloja hakemusta edeltävän viiden vuoden aikana yhteensä vähintään 39 157,84 euroa vuoden 2023 tasossa. Niin ammatillista kuntoutusta kuin osatyökyvyttömyyseläkettäkin haetaan toimittamalla erillinen hakemus, jonka liitteenä tulee olla vähintään yksi B-lääkärinlausunto.

– Kun hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta saapuu, Keva arvioi, onko asiakkaalla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Mikäli oikeus arvioidaan olevan, annetaan asiakkaalle ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, asiantuntijat sanovat.

Ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta, jonka aikana asiakkaan tulee esittää ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmansa erillisellä ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmahakemuksella.

Vaihtoehtoja tarjolla työkokeilussa

Tyypillisin työeläkeperustaisen ammatillisen kuntoutuksen ohjelma on työkokeilu omaan työhön, mutta työkokeilun voi toteuttaa myös jollain toisella työnantajalla, mikäli omalla työnantajalla ei ole tarjolla terveydentilalle soveltuvia työtehtäviä.

– Ammatillisena kuntoutuksena voidaan tietyissä tilanteissa myös tukea asiakkaan kouluttautumista uusiin terveydentilalle soveltuviin työtehtäviin, Kevan asiantuntijat muistuttavat.

– Keva voi myös tukea palvelutuottajalla tapahtuvaa kuntoutussuunnitelman laatimista, mikäli omalla työnantajalla ei ole tarjota asiakkaan terveydentilalle soveltuvia työtehtäviä. Mikäli Keva arvioi asiakkaan esittämän kuntoutussuunnitelman tarkoituksenmukaiseksi, maksetaan asiakkaalle kuntoutusohjelman ajalta kuntoutusrahaa. 

Työkokeilu sopii tilanteeseen, jossa työntekijä on palaamassa työhön pitkän sairauspoissaolon jälkeen tai siirtymässä terveydentilalleen paremmin sopiviin tehtäviin. Työkokeilun avulla työntekijä voi myös kokeilla työn sopivuutta ennen kuin hakeutuu opiskelemaan uutta alaa. Työkokeilu toteutetaan työpaikalla – joko nykyisellä tai uudella työnantajalla. 

Kevan asiantuntijoiden mukaan kirkon työntekijöillä on ollut suurimmassa osassa työkokeiluja tavoitteena  omaan työhön paluu. Joissakin tapauksissa tavoitteena on ollut siirtyminen koulutuksen mahdollistamiin muihin tehtäviin. Tästä on esimerkkinä sairaanhoitaja-diakonissan siirtyminen hoitotyöhön toiselle työnantajalle.

Avaimia uusiin oviin

Työhönvalmennus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa työntekijä on siirtymässä uuteen tehtävään ja tarvitsee siihen uutta osaamista. Tehtävän tulee olla sellainen, jossa työntekijä voi jatkaa työhönvalmennuksen jälkeen.

Työhönvalmennuksessa opetellaan uudessa tehtävässä vaadittavia tietoja ja taitoja käytännönläheisesti työssä oppimalla. Ammattitaitoa vahvistavaan lisä- tai täydennyskoulutukseen on myös mahdollista osallistua. Myös työhönvalmennus toteutetaan työpaikalla – joko nykyisellä tai uudella työnantajalla. 

– Työhönvalmennusta on hyödynnetty esimerkiksi erityyppiseen diakoniatyön toimenkuvaan kuten kehittämisprojektiin ja seurakunnan lastenohjaajasta fyysisesti vähemmän kuormittavaan kerho-ohjaajan tehtävään siirryttäessä, Linnanen ja Syrjälä toteavat.

Uudelleenkoulutus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa työntekijän siirtyminen terveydentilalleen sopivaan työhön ei onnistu työjärjestelyiden tai työkokeilun kautta. Koulutuksen tulee johtaa terveydentilalle sopivaan työhön. Lisäksi uuden ammatin tulee mahdollistaa työelämässä jatkaminen mahdollisimman pitkään.

Pääsääntöisesti tuetaan päätoimista päiväopiskelua. Tuettavia opintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot tai erikoisammattitutkinnot, oppisopimuskoulutukset, ammattikorkeakoulututkinnot ja joissakin tilanteissa myös yliopisto-opinnot. 

– Diakoniapuolella uudelleenkoulutus on johtanut esimerkiksi toimistotyöhön talousyksikköön. Kirkon nuorisotyöntekijä on uudelleenkoulutuksen avulla siirtynyt kevyempään työhön. Pappien kohdalla on tuettu yliopistokoulutuksia esimerkiksi opetustyöhön ja kirjastoalalle. Kanttoreiden uudelleenkoulutus liittyy usein musiikkiin. Uudelleenkoulutuksen avulla on tuettu siirtymistä soittajaksi kaupunginorkesteriin. Kanttoreita on koulutettu myös esimerkiksi sosionomeiksi, Rihtniemi kertoo.


Hyödyllisiä linkkejä:

• Tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta työntekijöille: https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/kuntoutus/

• Miten edetä, jos työkyky heikkenee? https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/heikentynyt-tyokyky/miten-edeta/

• Tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta työnantajille: https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/jos-tyontekijasi-tyokyky-heikkenee/

• Kevan palvelut työkykyjohtamisen kehittämiseen työnantajille: https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/

Teksti Teksti Eliisa Ala-Kuusisto

Kuva Kevan arkisto