Vapautuvan vangin tukeminen

511
13710

Vapautuva vanki kokee tarvitsevansa tukea. Ratkaiseva hetki on, kun vankilan portit kolahtavat kiinni takana. Ensimmäiset tunnit ja päivät ovat usein merkityksellisimpiä.

Tutkimuksessa kartoitettiin vankien ja heidän läheistensä tuen tarvetta ja ajatuksia tukihenkilöstä. Lopullisena tavoitteena oli vangin tukihenkilön opas. Halusimme myös saada kokonaiskuvan vankien ja heidän läheistensä elämäntilanteista. Yhteensä haastattelimme 14 vankia ja kolmea vankien läheistä.

Haastatteluissa nousi esille päihteiden suuri vaikutus siihen, miten elämä pikku hiljaa luisuu sivuraiteille ja rikollinen elämäntapa tulee osaksi arkea. Päihteiden käyttö ja rikosten tekeminen johtavat helposti kierteeseen, josta on vaikeaa irrottautua.

Tulevaisuuden toiveet ja unelmat olivat kaikilla haastatelluilla vangeilla realistisen maltillisia. Moni toivoi pysyvänsä kiinni päihteettömässä elämässä. Useilla vangeilla oli unelma siitä, että jossain vaiheessa heillä tulisi olemaan perhe ja työ. Työhön liittyen monella oli toiveena päästä itse tekemään jossain vaiheessa auttamistyötä.

Usko nousi monen vangin kertomuksessa tärkeäksi asiaksi. Jotkut vangit kertoivat omasta kokemuksestaan, että ovat nähneet uskon ainoana ratkaisuna päästä irti päihteistä ja rikollisesta maailmasta. Usko nähtiin usein elämän perustana, jonka varaan voi alkaa suunnitella ja perustaa muuta elämää.

Monilla haastatelluilla vangeilla oli ollut ongelmia asunnon löytymisen kanssa. Asunnottomuudella ja mielekkään tekemisen puutteella oli merkitystä, aloittaako päihteiden käyttö ja rikollinen toiminta uudelleen.

Sosiaalitoimi nähtiin useassa haastattelussa merkittävänä tahona. Sosiaalityöntekijältä toivotaan ymmärtämystä ja aikaa vangin asioihin.

Monelle vangille oma perhe ja muutkin tärkeät ihmissuhteet olivat kantava voimavara. Osa haastatelluista vangeista toivoi, että perhe voisi olla mukana nykyistä enemmän suunnittelemassa vangin asioita. Yhteistä aikaa perheen kanssa toivottiin selkeästi lisää. Toiset vangit kokivat, että myös heidän läheisensä tarvitsisivat tukea.

Suurin osa vangeista näki tukihenkilön tarpeellisena. Tukihenkilön olisi hyvä tutustua vankiin ja hänen asioihinsa jo ennen vapautumista. Tukihenkilöltä odotetaan erilaisia asioita. Suurimpina asioina nousivat keskustelutarve, arjen tuki, hengellinen tuki sekä virastoasioissa auttaminen.

Useammassakin haastattelussa nousi esiin myös se, kuinka ensimmäiset tunnit, päivät ja viikot ovat tärkeimpiä vangin vapautuessa, silloin tuen tarve on suurin.

Tukihenkilön opas nähtiin useassa haastattelussa tärkeäksi asiaksi, samoin se, että tukihenkilötoiminnasta tulisi organisoitua ja tukihenkilöitä olisi mahdollista helposti saada.

Käsitelty tutkimus on osa opinnäytetyötä: Simo Jalasto, Terhi Kröger, Minna Toivanen: Kristillisen yhteisönlähettämä tukihenkilö vangin tukena: Vangin tukihenkilön opas. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki.Opinnäytetyö palkittiin Sivellin-opinnäytetyöpalkinnolla 2015.