Mirva Nymans team är med i arbetstidsförsök

0
2213

Modularbetstid för med sig mycket som är bra, men också sådant som inte är det. Ledande diakoniarbetare i Kervo Mirva Nyman och hennes team är med i experimentet.

Ledande diakoniarbetare Mirva Nyman har varit med i församlingens andliga arbete sedan 1996. Största delen av tiden har hon varit tjänsteinnehavare utan arbetstid.

I modellen med arbetstid har man en gemensam mätare, med vilken man mäter arbetsdagens längd.

– Arbetstid och ledig tid skiljs tydligare åt. Arbetet har också blivit synligare än tidigare. Jag tror också att jag bättre vet vad arbetskamraternas arbetsdagar fylls med, funderar Mirva.

Tre veckors perioder

I experimentet med arbetstid finns en tre veckor lång planeringsperiod och en arbetsdag är i medletal 8,5 timmar och består av fyra moduler. För matpaus har det räknats med en halv timme, som är inräknad i den där modultiden, men som dock inte räknas som arbetstid.

– Nu då arbetsdagarna i huvudsak är 8,5 timmar långa, märker jag att jag hinner med mera. Inte vet jag om det beror på bättre planering än tidigare eller på arbetsdagens längd, funderar Mirva.

Arbets- och ledigtid skilt från varandra

En av målsättningarna med försöket med arbetstid var att tydligare skilja arbetstid och ledig tid från varandra. De som inte har arbetstid vet med sig att det ibland känns dom om man hela tiden skulle vara på jobbet och att man också på sin fritid svarar på post, meddelanden och samtal.

– Man har inte mera fritid än tidigare, men nu finns en verklig möjlighet till det. Det finns ingen skyldighet att vara tillgänglig, svara på e-post eller svara i telefonen. I och för sig, som förman kan jag inte fullfölja detta helt och hållet, berättar Mirva.

Viktigt med planering

I sitt förmansarbete har Mirva bättre klarat av att, med de anställda, diskutera överlånga arbetsdagar och också upprepade för korta dagar.

– Jag har nu märkt att om arbetstagaren inte tidigare har lyckats med att planera sitt arbete, så inte är modularbete heller något trollspö. Modularbetstiden är nog flexibel, men i huvudsak håller man fast vid det som är planerat.

– För dem som har deltid är arbetet med arbetstid verkligt bra. Både arbetstagaren och arbetsgivaren drar nytta av att arbetet definieras i moduler.

Modularbetstid är ändå bara ett arbetsredskap i planering och ledarskap. Mirva konstaterar att en arbetskamrat mycket träffande beskrev att tiden inom arbetstidsmodulen är arbetsgivarens egendom, vilket också arbetsgivaren fattar beslut om. Och tiden utanför modulerna är egen tid, som man själv fattar beslut om.

Utmaningen har varit tiden för återhämtning. Speciellt skulle det vara viktigt att fästa uppmärksamhet vid det inom diakoniarbetet.

– Det är lätt att fylla kalendern med klientkontakter och glömma att emellan dem planera in tid för återhämtning. Här har diakoniarberana något att lära sig, funderar Mirva.

Det finns det som skall utvecklas också

I Kervo fortsätter försöket och framtiden är okänd. Inom arbetslaget råder olika åsikter om försöket skall bli en vana.

– Under försöket har man fått vara på en riktig utsiktsplats. Jag kan i alla fall delta i diskussionen och jämförelsen med annat än en känsla. Själv är jag nog nu av den åsikten att arbetstid kunde mätas i timmar och inte som modularbetstid. Att räkna lägerarbete som en del av modularbetstid är enligt mig inte fungerande, utan det måste ännu utvecklas.

Text Eliisa Ala-Kuusisto
Bild Kervo församling, Tarja Suomalainen