Testamenttivaroista apua ikääntyneille

0
2402

Ikaalisissa tuetaan kotona asuvia ikääntyneitä kekseliäästi ja idearikkaasti. Sen mahdollistaa testamenttilahjoitus.

Ikaalisissa tehdään paljon diakoniatyötä ikääntyneiden parissa. Yhä useampi heistä asuu nykyään kotona. Diakoniatyöntekijä Päivi-Riitta Koivisto on työskennellyt Ikaalisissa vuodesta 1990.

– Täällä toimii erityisen hyvin ja avoimesti yhteistyö seurakunnan ja kunnan kanssa. Ilman avointa yhteistoimijuutta emme voisi toteuttaa työtämme vanhusten hyväksi, Koivisto kiittelee.

Testamenttiryhmä kokoontui

Vuonna 2016 Ikaalisten seurakunnan diakoniatyö sai testamentin, jonka lahjoittaja halusi kohdentaa paikallisten vanhusten hyväksi. Lahjoittajalla oli iso luottamus seurakunnan diakoniatyöhön, ja luottamusta haluttiin myös kunnioittaa.

Seurakunnan tiloissa alkoi kokoontua kuukausittain testamenttiryhmä, johon kutsuttiin edustajat muun muassa kotihoidosta, vanhusneuvostosta ja kotisairaanhoidosta.

– Seurakunnasta mukaan tulivat diakoniatyöntekijä ja -pappi. Työryhmä mietti, miten testamentattua rahaa pitäisi käyttää, jotta se täyttäisi testa-mentin ehdot. Lahjoittaja halusi lievittää ja poistaa ikäihmisten yksinäisyyttä ja luoda turvallisuutta kotona asumiseen, Koivisto kertoo.

Kotikokki lievittää yksinäisyyttä

Ikaalisissa oli jo käytössä toimintamalli, jossa kaupungilta pystyi tilaamaan kotikokin. Mallin tavoitteena on tukea sekä toimintakykyrajoitteisten että yli 75-vuotiaiden asumista kotona. Toiminta kuuluu kotihoitoon, joka tekee tarveselvityksen ja sopii käyntiajan. Sen jälkeen kokki soittaa asiakkaalle ja selvittää, milloin voi tulla valmistamaan ruokaa ostoskassipalveluna tai asiakkaan itse ostamista tuotteista. Käyntimaksu on 20 euroa.

Seurakunta ilmoitti halukkuuden tulla mukaan kotikokkikokeiluun, ja asia tuotiin tiedoksi testamenttiryhmään. Suomen satavuotisjuhlien kunniaksi diakonityöntekijät päättivät ottaa kohderyhmäksi 90-vuotiaat ja sitä vanhemmat kotona asuvat ihmiset. Heille lähetettiin kirjeet, joissa kerrottiin, että seurakunta kustantaa osan kotikokkiavusta.

– Ensimmäinen palvelukerta annettiin ilmaiseksi ja seuraavat viisi kertaa puoleen hintaan, Koivisto kertoo.

Kotikokkipalvelussa on viitteitä entisestä kodinhoitajapalvelusta. Kotikeittiössä valmistetaan ruokaa, leivotaan ja pakastetaankin. Ideana on, että mitään ei tuoda valmiina vaan ruoka tehdään alusta alkaen tuoreista raaka-aineista ja asiakaslähtöisesti. Sivutuotteena syntyy hyviä ja kotoisia tuoksuja ja sosiaalista pääomaa.

– Samalla lievitetään yksinäisyyttä, Koivisto jatkaa ja saa nyökkäilyjä kollegaltaan Tiina Juvoselta.

Ideoita riittää

Tiina Juvonen on työskennellyt viransijaisena diakoniatyöntekijänä vuoden ajan Ikaalisissa. Hänen palkkauksensa hoituu osittain testamenttivaroin. Edellytyksenä on se, että hänen pitää tehdä juuri vanhustyötä.

– Tässä seurakunnassa arvostetaan ikääntyneitä ja tehdään paljon kotikäyntejä. Iloitsen myös yhteistyöstä kaupungin kanssa, Juvonen toteaa.

Osa testamenttivaroista on kohdennettu digikummipalveluun, jossa nuoria some- ja digiosaajia on palkattu avuksi ikääntyneille tietokoneasioissa. Diakoniatyöntekijoillä on mietinnässä myös uusia ideoita testamenttivarojen käytölle.

– Maaseutupaikoilla ja kylillä pitäisi olla ammattitaitoisia kotitalkkareita, jotka auttaisivat arjen askareissa, kodin pienissä remonteissa ja pihatöissä. Se tukisi kotona selviytymistä. Ikääntyneet tarvitsevat apua myös kuljetuspalveluissa, koska kunta on laaja ja matkat pitkiä, Koivisto ja Juvonen pohtivat.

Teksti Eliisa Ala-Kuusisto  
Kuva Studio Ikafoto Ky ja kirkon kuvapankki Aarne Ormio