Tystnadsplikt och hotande situationer

0
1347

”Får jag berätta om den misstänkta tjuven, fast han är min klient? Hur berättar jag eller får jag berätta om klienten som hotar människor med våld? Tystnadsplikten är något som speciellt diakoniarbetare funderar på.

Frågorna handlar ofta om hotande situationer eller händelser då det känns som om plikterna skulle vara i konflikt med varandra. Det verkar också som om många skulle tro att diakoniarbetarnas tystnadsplikt skulle vara samma som prästernas. Så är det dock inte. Prästernas tystnadsplikt följer kyrkolagens regler för bikthemligheten, medan övriga anställda inom kyrkan i grunden skall följa regler för offentliga tjänster dvs. lagen om offentlighet.

Enligt offentlighetslagen skall den som är i offentlig tjänst inte avslöja innehållet i offentliga dokument, då dokumenten har benämningen hemligt. Det man fått höra inom ramen för tystnadsplikten får inte avslöjas ens efter att tjänsterelationen avslutats. Tydligt är att klientförhållandet till diakoniarbetaren är en fråga som omfattas av tystnadsplikt. Skillnaden mellan prästens och diakoniarbetarens tystnadsplikt synliggörs i situationer då tystnadsplikten sätts på prov. Då en präst hörs som vittne kan hen, enligt kyrkolagen, inte yppa vad hen hört i enskild bikt eller själavård. Lagen om offentlighet, å andra sidan, stipulerar att också frågor som omfattas av tystnadsplikten skall överlåtas till andra tjänstemän och bl.a. polislagen omfattar lagstiftning som ger rätt att få information.

Det är viktigt att även präster, enligt offentlighetslagen, är skyldiga att informera om grov kriminalitet. Prästen måste dock först informera personen själv om att hen skall informerar myndigheterna. Om denne inte går med på det, måste prästen göra det. Övriga anställda inom kyrkan är inte skyldiga att först försöka få människan själv att anmäla sig. Ifall man vet om planer på grov kriminalitet, och inte själv anmäler det till myndigheterna, begår man själv ett brott, enligt brottslagen 15 kapitel 10§. I samma punkt räknas också upp  de brott som informationsskyldigheten berör. Den skyldigheten berör t.ex. barnskyddsbrott.

 

Du kan sända aktuella frågor till vår jurist på adressen tiina.laine@dtl.fi eller arja.lusa@knt.fi.

Text Maarit Engström