Onko kirkon nuorisotyönohjaaja kelpoinen tarjoamaan lastensuojelupalveluja?

0
1758

Itä-suomalaisen sosiaali- ja kuntayhtymän hankintayksikön toimitusjohtaja hylkäsi lastensuojelupalveluita tarjoavan yrityksen tarjouksen, koska yrityksen johtajalla ei ollut Valviran sosionomin ammatinharjoittamislupaa. Hankinnan kohteena toimitusjohtajalla oli lastensuojelulain mukaisen tehostetun perhetyön palveluiden hankinnan puitejärjestely. Palveluntarjoajalta edellytettiin vähintään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan amk-tutkintoa tai vastaavaa opistotason tutkintoa. Lisäksi tehostetusta perhetyöstä vastaavalla henkilöllä tulisi olla vähintään kahden vuoden työkokemus lastensuojelutyöstä sekä työkokemusta esimiestyöstä.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena tulisi olemaan halvin hinta. Tarjouksesta tulisi lisäksi käydä selville, miten palveluntuottamista ja henkilöstöä koskevat laadulliset vaatimukset täyttyvät edellytettyihin soveltuvuusvaatimuksiin. Tarjouspyynnön kohdassa ”soveltuvuusvaatimukset” oli erikseen pyydetty selvittämään henkilöstön tutkintoa, työkokemusta ja kielitaitoa koskevat vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö edellytti hankintapäätöksessään, että mikäli yrityksellä ei ole henkilöstöä päätöksentekohetkellä vielä palkattu, annetaan selvitys suunnitellusta henkilöstöstä sekä selvitys siitä, miten tarjoaja aikoo täyttää hankintalain 71§ mukaiset vaatimukset. Kuntayhtymän hankintayksikön johtaja ei pitänyt saatuja selvityksiä riittävinä ja hylkäsi tarjouksen pois kilpailusta.

Markkinaoikeus arvioi, että tarjouksen arvioinnissa soveltuvuusvaatimuksia arvioitiin suhteellisuusvaatimukset huomioiden ja avoimuuden näkökulmasta ahtaasti. Soveltuvuusvaatimukset on tarjouspyynnössä esitetty tavalla, mikä ei edellytä sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua sosiaalialan ammattihenkilöyttä tai rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden rekisteriin. Palvelutarjouksessa sitoudutaan siihen, että henkilöstö tulee mahdollisen palvelusopimuksen alkaessa täyttämään lain edellyttämät soveltuvuusvaatimukset.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan amk-tutkintoja on useita. Tarjouspyynnöstä ei rajattu tiettyjä ammattinimikkeitä pois. Tarjoajaa ei voi poissulkea ennalta ilmoittamattomin perustein. Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajatutkinto ja sitä edeltävä opistotason tutkinto on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto. Markkinaoikeus kumosi kuntayhtymän toimitusjohtajan päätöksen ja kielsi tekemästä hankintasopimusta tämän päätöksen perusteella. Täytäntöönpanolle asetettiin 40 000 euron uhkasakko.

Teksti Arja Lusa