Mitä diakoniapäivystyksissä kuuluu tehdä?

0
1988

Aloitetaan tosi tarinalla. Eräässä seurakunnassa palkattiin lastenohjaaja tekemään seurakunnan ainoaa diakonian virkaa ja osittain myös lapsi- ja nuorisotyötä. Kapitulilta oli haettu lupa palkata henkilö, joka ei täytä diakonian viran kelpoisuusehtoja. Lupaa ei jääty odottamaan.

Hyvin sujuu, totesi kirkkoherra. Liitossa kuulemma ei ymmärretä näitä paikallisia kysymyksiä. Miten lie onkaan? Tehtävään valittu oli kysynyt pätevältä diakoniatyöntekijältä: ”Täällä on näitä diakoniapäivystyksiä, mitä niissä kuuluu tehdä?”

Kotimaa-lehdessä teologi esitti kesällä toiveen, että teologeja voitaisiin vihkiä/palkata diakoneiksi, jos papin virka ei heti aukene. Tiedämme, että kelpoisuusehdot ovat pelastaneet useilta riman alituksilta. Kirkkohallituksen täysistunto sääti 2017 kelpoisuusehdot mm. diakonian virkaan ja diakonian tehtäväalaan. Nyt niitä ollaan taas päivittämässä Kirkkohallituksessa. Viestimme on päättäjille selvä; kelpoisuusehtoja ei tule lieventää.

Joillakin seurakunnilla on kiusaus nimetä epäpätevinä diakonian alalle palkattuja diakoneiksi tai diakoniatyöntekijöiksi. Se haiskahtaa puhtaasti asiakkaiden, seurakuntalaisten, päättäjien ja yhteistyökumppaneiden harhautukselta. Häivytetään työntekijän osaamattomuus sumuverhoon. Diakoni- ja diakonissa -nimikkeet ovat vihkimysviran nimikkeitä, ja niille on olemassa viran kelpoisuusehdot, jotka työntekijän tulee täyttää. Ruotsissa epäpätevää diakoniatyöntekijää nimitetään diakonia-assistentiksi. Olisi myös hyvä, että diakoniatyön tehtävissä toimiva diakoniaopiskelija toisi esille olevansa alalle opiskeleva.

Diakoniatyö on sekä seurakuntalaisten että yhteistyökumppaneiden arvostamaa, koska se on luotettavaa, ammatillista ja turvallista. Ihmiset tietävät, että heidän asioitansa hoidetaan empaattisesti ja osaavasti, salassapitoa ja säädöksiä noudattaen. Heille osataan kertoa, mihin he ovat oikeutettuja yhteiskunnassa ja mistä he voivat saada apua.

Kirkkohallituksen täysistunnon ja piispainkokouksen olisikin syytä selkeyttää diakonian nimikkeiden käyttö. Diakoniatyöntekijöiden Liitto pitää ainoana oikeana toimintatapana sitä, että diakoni- ja diakonissa -nimikkeitä käyttävät vain kelpoisuusehdot täyttävät työntekijät. Myös diakoniatyöntekijä-nimike tulisi olla vain kelpoisuusehdot täyttävien käytössä, jotta asiakkaiden oikeusturvasta voidaan pitää huolta. Ihmisten tulee tietää kenen kanssa he asioivat, kirkko ei tarvitse omia ”valelääkäreitä”.

Tiina Laine
toiminnanjohtaja, Dtl
tiina.laine@dtl.fi