Diakoniatyön asiakkaat mukaan vaikuttamaan

0
2262

Veera Wallenius työskentelee Malmin seurakunnassa projektissa, jonka keskiössä on asiakkaiden oman toimijuuden vahvistaminen.

Diakonissa Veera Wallenius, 37, opiskeli ylemmässä ammattikorkeakoulussa (Helsingin DIAK) arvo- ja yhteisölähtöistä työn kehittämistä. Nyt hän työskentelee Malmin seurakunnassa kaksivuotisessa Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena -projektissa, joka kustannetaan Helsingin seurakuntayhtymän hankerahoituksella.

– Projektissa halutaan selvittää, mihin asiakas itse haluaa tilanteessaan vaikuttaa. Diakoniatyössä ei nähdä asiakkaita aktiivisina toimijoina ja näin ollen ei uskalleta rohkeasti kysyä, mitä asioita diakoniatyöntekijöiden ei pitäisi tehdä asiakkaan puolesta, Wallenius sanoo.

Vuoropuhelua ja kuulemista

Kyseessä on rohkea, uudenlainen projekti, jollaista ei aiemmin ole ollut. Sen tarkoituksena on kehittää kaupunkidiakoniaa ammatillisen auttamisen rinnalla kansalaistoiminnan ja osallisuuden näkökulmasta. Siinä on tarkoitus luoda malleja ja kuulla heitä, joiden kanssa diakoniatyössä työskennellään.

– Tämän lisäksi on tarkoitus kehittää ja kokeilla toimintamalleja erityisesti heikoilla olevien kansalaisten omaehtoiseen vaikuttamistoimintaan. Selvittää sitä, mihin ihmiset voivat diakoniassa vaikuttaa ja miten diakoniatyöntekijät voisivat kehittää diakoniatyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Projektilla on tarkoitus myös edistää vuoropuhelua erilaisissa elämäntilanteissa olevien välillä, Wallenius lisää.

Asiakkaat työpajaan

Projektilla on oma ohjausryhmä, jossa on mukana kokemusasiantuntija Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta verkostosta (EAPN-Fin), Helsingin kaupungin Stadiluotsi, sekä asiantuntijoita Helsingin Diakonissalaitokselta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Dtl:stä, ja Malmin seurakunnan viestinnästä sekä diakoniatyöstä. Ryhmässä luodaan verkostoitumista ja jaetaan asiantuntijuutta.

– Seuraava askel on kutsua diakoniatyön asiakkaita työpajaan. Heidän kanssaan on sitten tarkoitus miettiä ja tehdä yhdessä kansalaisvaikuttamista. Jatkossa mukaan otetaan kirkon päättäjiä ja paikallisia vaikuttajia.

Kehittäjän tehtäviä liian vähän

Walleniuksen mielestä kirkko ei ole miettinyt, miten ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työntekijöiden osaamista hyödynnetään. Malmin seurakunta on tehnyt avauksen diakonian kehittäjä -nimikkeellä. Kehittäjän paikkoja on kuitenkin vähän tarjolla.

– Yleensä kirkossa asiantuntijatehtävät menevät teologian maistereille. Kirkossa ei ole toimintamallia eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämiseen ja uralla etenemismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Diakoniatyöntekijöiden ainoa uralla etenemismahdollisuus kirkossa on tällä hetkellä lähiesihenkilötehtäviin siirtyminen. Tätä asiaa ei ole mietitty loppuun asti, Veera summaa.


D-kiihdyttämö

Kolmen diakonian kehittäjän voimin syntyneen D-kiihdyttämön tarkoitus on olla foorumi, jossa tuetaan, jaetaan, innostetaan ja innostutaan kokeilemaan ja ideoimaan.

Kirkossa on innostuneita työntekijöitä, mutta he eivät välttämättä saa tukea kehitysideoidensa edistämiseksi. Nyt on innovoitu foorumi, jossa muutoksen-tekijät voivat törmäyttää ajatuksiaan ja saada tukea toisista saman henkisistä kollegoista.

Lisätietoja: 
Ulla Hännikäinen, p. 09 2340 4528, 
Heta Kiiski, p. 09 2340 4527 
ja Veera Wallenius, p. 09 2340 4535, 
etunimi.sukunimi@evl.fiLähde: Helsingin seurakuntien Intranet


 

Teksti ja kuva Tanja Puhakka