Viran vai virkasuhteen osa-aikaistaminen?

0
1773

Edessä on osa-aikaistaminen, mutta minkä? Viran vai virkasuhteen? Näiden ero ei ole merkityksetön ja viranhaltijankin on syytä olla asiasta tietoinen, vaikka päätöksen viime kädessä tekeekin työnantaja.

Mikäli päätetään osa-aikaistaa viranhoito, seurakunnassa voi säilyä kuitenkin täysiaikainen virka. Palaaminen täyden työajan tekemiseen on helpompaa, kun itse virkaa ei ole osa-aikaistettu. Vajaan työajan tekeminen viran säilyessä kokoaikaisena voi johtua myös viranhaltijan omasta toiveesta. Taustalla voi olla esimerkiksi toive hidastaa hiukan ennen eläkkeelle siirtymistä tai vaikkapa perhevapaalta palaaminen osittaista hoitovapaata hyödyntäen ja tämän vuoksi lyhyempi päivittäinen työaika tai nelipäiväinen työviikko.

Kun käsillä puolestaan ovat tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet, työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi muuttaa virkasuhteen osa-aikaiseksi. Yleensä osa-aikaistamisen perusteena on viran muuttaminen osa-aikaiseksi.

Viranhaltijan kannalta on olennaista, että osa-aikaprosentti on vähintään 50. Mikäli tehtävämäärä jää alle puoleen kokoaikaisen viran täydestä tehtävämäärästä, viranhaltijaa ei enää katsota päätoimiseksi. Päätoimisuudella on merkitystä sikäli, että kokemuslisään oikeuttavaa aikaa kertyy vain seurakunnan päätoimisista palvelussuhteista. Viranhoidon osa-aikaistaminen tapahtuu yleensä työnantajan aloitteesta, jolloin viranhaltija on muiden edellytysten täyttyessä oikeutettu soviteltuun ansiopäivärahaan. Toisinaan vastaan on tullut tilanteita, joissa työnantaja on pyytänyt viranhaltijaa allekirjoittamaan ilmoituksen, jossa tämä kertoo suostuvansa osa-aikaistamiseen. Tällaisen asiakirjan allekirjoittamista kannattaa harkita kahdesti, sillä mikäli viranhoidon osa-aikaistamisen katsotaan perustuvan viranhaltijan omaan aloitteeseen tai tapahtuneen tämän suostumuksella, ei soviteltua päivärahaa luonnollisesti saa.

Mikäli virka perustetaan suoraan osa-aikaiseksi tai muutetaan sellaiseksi, ei seurakunnassa ole olemassa kokoaikaista virkaa, jonka hoitamiseen voitaisiin palata. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Näistä kanttorin ja diakonian virat on tuomiokapitulin luvalla mahdollista muuttaa osa-aikaisiksi, mikäli käsillä ovat tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet. Olipa siis kyse viran tai viranhoidon osa-aikaistamisesta – mikäli se tapahtuu työnantajan aloitteesta – on siihen oltava samat perusteet, joilla työnantaja voisi myös irtisanoa virkasuhteen tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Teksti Maarit Engström

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen tiina.laine@dtl.fi tai arja.lusa@knt.fi