Kolmen kuukauden työssäolo riittää ansioturvaan

0
1422

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, kun olet ollut työssä 13 viikkoa eli noin kolme kuukautta. Työn tulee olla tehtynä kassan jäsenyysaikana.

Yleensä edellytetään 26 viikon eli noin kuuden kuukauden työskentelyä. Kolmen kuukauden työskentely riittää, jos viimeinen työviikko on alkanut 1.3.2020 jälkeen ja oikeus työttömyysturvaan alkaa viimeistään 5.7.2020.

Jos olet kassan jäsen ja täyttänyt jäsenyysaikanasi työssäoloehdon, hae työttömyysturvaa omasta työttömyyskassasta Erkosta.

Työttömyysturvaan tehtiin huhtikuussa seuraavat muutokset: 

  • Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.–6.7.2020.
  • Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kerry ajalla 16.3.–30.6.2020.

Lomautuksen sattuessa

Työnantajan tulee antaa kirjallinen ilmoitus lomautuksen muodosta ja kestosta. Lisäksi siinä tulee kertoa lomautuksen peruste, alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto.

Työ- tai virkasuhteesta tulee lomautuksen ajaksi

  • osa-aikainen = työ- tai tuntimäärää vähennetään
  • kokoaikainen = työt keskeytyvät kokonaan

Lomautuksen kesto voi olla

  • määräaikainen = työnteko keskeytyy työnantajan ilmoittamaan päivämäärään asti
  • toistaiseksi voimassa oleva = keskeytyksen päättymisaika ei ole tiedossa. Viranhaltija voidaan lomauttaa enintään 90 päiväksi. Lomautuksen aikana voi tehdä muita töitä. Työnantajan on ilmoitettava viimeistään seitsemän päivää aiemmin töiden jatkumisesta.

Kun saat lomautusilmoituksen, ota yhteyttä TE-toimistoon ja ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti TE-toimiston te-palvelut.fi/oma asiointi -palvelun kautta tai käymällä TE-toimistossa.

Kirkon yt-sopimuksen mukaan tuotannollis-taloudelliset (tuta) neuvottelut on käytävä, jos henkilöstöä aiotaan lomauttaa, osa-aikaistaa tai irtisanoa. Tuta-menettely kestää vähintään 19 kalenteripäivää. Työnantaja voi tehdä esim. lomauttamista koskevan päätöksen vasta, kun kirkon yhteistoimintasopimuksen 3. luvun mukaisen tuta-menettelyn aloittamisesta on kulunut vähintään 14 kalenteripäivää. Neuvottelujen käynnistämisestä on ilmoitettava viisi kalenteripäivää ennen neuvottelujen aloittamista. Lomautus voi alkaa aikaisintaan 14 päivää lomautusilmoituksen antamisesta.

Teksti Arja Lusa