Näin neuvottelut etenivät

0
1178

Tulkintaerimielisyydet työajasta hiertävät kirkon sopimusneuvottelujen sovittelua.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa työehtosopimuksillaan 200 000 akavalaista. Neuvottelemme ja sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa, Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Kaikkien JUKOn virka- ja työehtosopimuksien voimassaolo oli katkolla samaan aikaan maaliskuun lopussa.

JUKOn kirkon sektorin neuvottelutavoitteita valmisteltiin normaaliin tapaan yhdessä liittojen kanssa viime vuoden puolella ja JUKOn kirkon neuvottelukunta vahvisti neuvottelutavoitteet vuodenvaihteessa. Tämän jälkeen neuvottelutavoitteita yhteensovitettiin vielä muiden kirkon sektorin palkansaajia edustavien pääsopijajärjestöjen eli Kirkon alan unionin ja Kirkon alojen kanssa.

Hidasta tunnustelua

Virallisesti neuvottelut kirkon virka- ja työehtosopimuksista käynnistyivät keskiviikkona tammikuun puolivälissä, kun pääsopijajärjestöt jättivät seurakuntatyönantajia edustavalle Kirkon työmarkkinalaitokselle yhteiset neuvottelutavoitteensa. Tässä vaiheessa paperi oli pitkä ja korona jossain kaukana.

Neuvottelut etenivät alkuun hyvin verkkaisesti. Tämä oli tietenkin odotettavissa, sillä kirkko ei yleensä ole julkisen sektorin sopimusratkaisujen päänavaaja. 

Neuvottelutyylejä ja taktiikoita tunnusteltiin puolin ja toisin. Osapuolten erilaiset näkemykset uuden työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisen työn viranhaltijoihin synnyttivät kriisinpoikasia tasaiseen tahtiin myös neuvottelupöytään.

Digiloikka virtuaali-Bulevardille 

Korona toi omat haasteensa neuvotteluihin. Sen leviämisen välttämiseksi kaikessa neuvottelutoiminnassa siirryttiin maaliskuussa etäyhteyksiin.

Aiemmin Etelärannassa kirkontalossa saman pöydän ympärillä istuneiden neuvottelijoiden digiloikka Teams-etäkokouksiin onnistui kuitenkin ilman suurempia ongelmia. Ilmeiden ja eleiden sijaan virtuaalipöydässä tarkkaillaan nyt entistä tarkemmin työnantajan edustajien äänenpainoja ja tihenevää hengitystä.

Koronakriisin myötä sekä palkansaajien että työnantajan tavoitelistat lyhentyivät merkittävästi. Neuvotteluosapuolet totesivat yhteiseksi tahtotilaksi sen, että neuvottelutulokseen päästään mahdollisimman nopeasti.

Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, sillä vielä emme ole päässeet yli työaikalain soveltamiseen liittyvistä tulkintaerimielisyyksistä. Akava jätti maaliskuun loppupuolella työneuvostolle lausuntopyynnön työaikalain soveltamisesta hengellisen työn viranhaltijoihin, mistä työnantaja pahoitti jälleen mielensä.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31. maaliskuuta ja sopimuksettomaan tilaan siirryttiin 1. huhtikuuta. Sopimuksettomana aikana voimassa ovat vanhat virka- ja työehdot.

Heti huhtikuun alussa kirkon neuvotteluosapuolet joutuivat toteamaan, että omin voimin sopimukseen pääseminen vaikuttaa mahdottomalta.

Työtaisteluvaroituksia ei kuitenkaan koronatilanteen takia nähty mahdollisina, joten neuvotteluosapuolet päättivät seurata kuntaneuvottelijoiden viitoittamaa tietä ja pyysivät valtakunnansovittelijalta vapaaehtoista sovittelua. Valtakunnansovittelija kutsui neuvottelijat ”virtuaali-Bulevardille”, ja neuvottelut kirkon noin 20 000 palkansaajan työehdoista siirtyvät sovitteluun.

Lopullinen ratkaisu on edessäpäin

Sovittelun myötä tavoitelistat lyhenivät edelleen ja sovittelun kohteeksi jäivät käytännössä enää sopimuskauden pituus, palkankorotukset ja kiky-työajanpidennyksen kohtalo. Sovitteluistuntojen välissä osapuolet ovat neuvotelleet myös ilman valtakunnansovittelijaa ja pyrkineet ratkaisemaan sovittelijan antamia ”kotiläksyjä”. 

Toukokuun puolivälissä tätä tekstiä kirjoittaessani pientä etenemistä on tapahtunut, mutta lopullinen ratkaisu on vielä edessäpäin.

JUKOlla ja muilla palkansaajia edustavilla järjestöillä olisi halu ja valmius ratkaisuun, mutta sekä Kirkon työmarkkinalaitos että valtakunnansovittelija ovat kytkeneet aikataulun työneuvoston työaikalain soveltamisalaan liittyvään lausuntoon. Parhaassa tapauksessa saamme sen nyt toukokuussa.

Kunnianhimoisena tavoitteena onkin saavuttaa neuvottelutulos vielä toukokuun aikana. Jos työneuvoston ratkaisun venyy pidemmälle, venyvät valitettavasti myös kirkon sektorin neuvottelut.

Teksti Anne Kaitainen, neuvottelupäällikkö, JUKO ry