Tre månaders arbete räcker för inkomststöd

0
1247

I och med den tillfälliga lagförändringen kan man få inkomstbunden dagpenning från arbetslöshetskassan då man varit anställd 13 veckor, dvs. ca tre månader. Arbete skall utföras medan man är medlem i kassan.

Oftast förutsätts 26 veckors anställning, dvs. ca sex månaders arbete. Tre månaders anställning räcker, ifall den sista veckan har börjat efter 1.3.2020 och rätten till arbetslöshetsersättning börjar senast 5.7.2020. Ifall du är medlem i kassan och har uppfyllt arbetsvillkoren, söker du om arbetslöshetsskydd från din egen arbetslöshetskassa, Erko.

Följande förändringar gjordes i arbetslöshetsskyddet i april:

  • Förändringen gäller de personer, vilkas självrisktid börjar 16.3-6.7.2020.
  • Förändringen gäller sådana permitteringar som börjar 16.3.2020 eller efter det. Permitteringsdagarna samlas alltså inte under perioden 16.3-30.6.2020.

Vid permittering

Arbetsgivaren skall ge en skriftlig information om formen för permittering och tiden som det gäller. Dessutom skall det framgå orsaken till permitteringen, när den inleds och ifall det är en tidsbunden permittering skall också slutdatum anges. Om permitteringen är tills vidare skall tidsperioden uppskattas.

Arbets- och tjänsteförhållandet skall under permitteringen vara

  • på deltid = arbetsmängden eller -timmarna minskas
  • på heltid = arbetet avslutas helt

Längden för permitteringen kan vara

  • tidsbunden = arbetet avbryts fram till den dag som arbetsgivaren meddelar om.
  • tills vidare = Det finns inget datum för när arbetet återupptas. En tjänsteinnehavare kan permitteras för maximalt 90 dagar. Under permitteringen kan man göra annat arbete. Arbetsgivaren måste meddela senast sju dagar på förhand när arbetet återupptas.

När du får information om permittering, ta kontakt med TE-byrån och anmäl dig som arbetslös arbetssökande. Anmälan kan göras också elektroniskt via TE-byråns; te-tjänster/mina tjänster – servicen eller genom att besöka Te-byrån.

Enligt kyrkans samarbetsavtal måste produktions-ekonomiska förhandlingar gås, ifall man tänker permittera, överföra till deltid eller säga upp personal. Förhandlingsprocessen tar minst 19 kalenderdagar. Arbetsgivaren kan, enligt samarbetsavtalets 3 paragraf, fatta beslut t.ex. om permittering först när det gått minst 14 kalenderdagar sedan processen inletts. Meddelande om förhandlingarna skall ges minst fem kalenderdagar före förhandlingarna inleds. Permitteringen kan inledas tidigast 14 dagar före medelande om permittering givits.

Text Arja Lusa