Millä perusteella varoituksen saa antaa?

0
1924

Kirjallisen varoituksen saaminen on kestoteema, josta lakimiesneuvontaan tulee toistuvasti kyselyitä. Usein varoituksen perusteena on jokseenkin lievät laiminlyönnit.

Varoituksen saaminen järkyttää aina, ja luottamus saattaa olla puolin ja toisin kortilla ainakin jonkin aikaa. Ja aivan erityisesti, mikäli työntekijä kokee saamansa varoituksen perusteettomaksi. Millä perusteella varoituksen saa antaa ja voiko perusteettomaksi katsomastaan varoituksesta valittaa?

Toimistolle tarkasteltavaksi lähetetyt varoitukset ovat olleet irtisanomisuhkaisia varoituksia, eli niissä on joko lakiviittauksella tai muuten ilmaistu, että varoituksen perusteena olevan käyttäytymisen toistuessa työnantaja voi aloittaa toimenpiteet palvelussuhteen päättämiseksi. Irtisanomisuhkainen varoitus on tarkoitettu ennakkomuistutukseksi siitä, millä tavoin työnantaja tulee reagoimaan saman tai samankaltaisen laiminlyönnin tai käyttäytymisen toistuessa. Sillä ilmaistaan, että palvelussuhteen perusteena oleva luottamus on tällä erää kunnossa ja palvelussuhde voi jatkua, mutta työntekijän tulee välittömästi muuttaa menettelyään, jotta näin on jatkossakin.

Työnantajan reagoitava ajoissa

Koska palvelussuhteen voi irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä, ei irtisanomisuhkaista varoitusta voi antaa aivan vähäisestä asiasta, vaan asiallisessa varoituksessa on kyse keskeisen velvoitteen vakavasta rikkomisesta. Pikkuasian laiminlyönnistä tai väärinkäsityksen myötä syntyneen virheellisen toiminnan kohdalla oikea toimintatapa voisi olla paremminkin esimies-alaiskeskustelu kuin irtisanomisuhkainen varoitus. Toisinaan näkee myös varoituksia, joissa tuore tapaus on pikkuasia, mutta sen seuraksi on varoitukseen muisteltu monta muutakin asiaa useamman vuoden ajalta. Näinkään ei voi toimia, sillä työnantajan tulee reagoida varoituksen arvoiseksi katsomaansa tapahtumaan kohtuullisen ajan kuluessa. Jos siitä, kun työnantaja on saanut tapahtuneen tietoonsa, on kulunut monta viikkoa ilman, että työnantaja on reagoinut, ei kyseistä asiaa enää voida ottaa varoituksen perusteeksi.

Kirjallinen vastine mahdollinen

Varoitus annetaan pääsääntöisesti kirjallisesti, ja sen yhteydessä tulisi järjestää kuuleminen, jossa viranhaltijalla voi olla luottamusmies apunaan. Mahdollisuudet saada kevyin perustein annettu varoitus poistetuksi tai kumotuksi ovat kuitenkin jokseenkin rajalliset, sillä varoituksen antaminen ei ole viranomaisen tekemä päätös, johon voisi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella tai valituksella, vaan työnjohdollinen toimenpide. Jos katsoo saamansa varoituksen asiattomaksi, olisi kuitenkin hyvä reagoida siihen myös kirjallisella vastineella. Tämä on avuksi, jos annettuihin varoituksiin joskus palataan irtisanomisasian yhteydessä.

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen tiina.laine@dtl.fi tai arja.lusa@knt.fi 

Teksti Maarit Engström