Sommararbete är en möjlighet för arbetsgivaren att visa upp sig

0
263

Sommaren för med sig sommararbete och säsongarbetare. Vi frågade två studerande vad de förväntade sig av sina kommande arbeten i församlingen. Anni Rusi studerar till socionom-diakon vid Diak i Helsingfors och Eetu Heikka till samhällspedagog-ungdomsarbetsledare vid Centria i Karleby.

Under våren har man i församlingarna rekryterat personal till skriftskolläger, fastighetsservice och annat församlingsarbete. Förutom praktik är sommararbetet för många studerande den första erfarenheten av att arbeta i församlingen. I bästa fall styr erfarenheten den sommaranställda att välja arbete i församlingen när studierna är klara.

Vem är du?

AR: Jag är Anni Rusi, 21 årig studerande och ny studeranderepresentant i Diakoniarbetarnas förbundsstyrelse. Till min nuvarande utbildning är jag väktare och jag gör också freelance som musiker. Jag är grundande medleminformationskoordinator i Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry.

Anni Rusi

EH: Jag är Eetu Heikka, 24 årig serande. Jag är hemma från Janakkala. P.g.a. mina studier bor jag nu i Karleby.

Eetu Heikka

Vad tänker du om kyrkan som en möjlig blivande arbetsplats?

AR: Det är möjligt att jag börjar arbeta för kyrkan. Som blivande arbetstagare vill jag vara med och påverka mot vilken riktning kyrkan förändras och jag känner att jag kunde komma med många nya synvinklar samt idéer för kyrkans verksamhet och strukturer.

EH: Min målsättning är att, då jag blivit färdig, hitta en arbetsplats som ungdomsarbetsledare i kyrkan. 

Vad anser du att skulle vara det bästa sättet för arbetsgivaren att hitta sommaranställda?

AR: Det finns mång sätt. Arbetsgivarna kunde t.ex. bättre använda kanaler på sociala medier. Det kunde också vara bra att besöka läroinrättningarna. Det lönar sig också att fundera på sätt som känns enkla, utanför boxen!

EH: Enligt min åsikt skulle det bästa sättet vara att ta kontakt med studerande i skolorna, men också kyrkans arbetsplatssidor är ett utmärkt ställe att söka sommarjobb.

Ifall du skulle ha två jämnstarka sommarjobb att välja mellan, vad skulle bli den avgörande faktorn för ditt val?

AR: För mig är det viktigt att arbetsgivaren ger en trovärdig bild av sig själv och också verkar enligt den. Detta påverkas bl.a. av hur arbetsplatsannonsen är gjord, får man tag på förpersonen, hur bemöts jag, som potentiell anställd, ifall jag har frågor.

EH: Som studerande är det för mig viktigt att få en saklig lön, ifall jag skulle stå inför en valmöjlighet.

Vad förväntar du dig av din kommande sommararbetsplats?

AR: Jag förväntar mig att lära mig mycket nytt och att få tillämpa sådant som jag redan kan. Jag ser också fram emot alla möten och stunder tillsammans med människor. Det är klart att jag hoppas att arbetsklimatet är bra och att man sköter om välmående i arbetet. Att inte ha arbetstid är en utmaning för en människa som håller i gång.

EH: Jag vill lära mig nya verksamhetsmodeller och utvecklas som arbetstagare. Jag ser naturligtvis också fram emot nya och roliga erfarenheter.

En hurdan handledning väntar du dig av din förperson?

AR: Jag hoppas att det är lätt att närma sig dem och att man kan tala med dem om allting. Det är viktigt att den anställda och förpersonen har en öppen och bra relation samt ett professionellt grepp på den gemensamma interaktionen.

EH: Jag väntar mig öppenhet och att jag får handledning och uppbyggande feedback på mitt arbete. Jag önskar också att man litar på mig och att min arbetsinsats uppskattas.

Hurdana sommararbetsupplevelser kunde locka dig att söka om fast anställning på samma arbetsplats?

AR: Ett bra arbetsklimat, intressant arbete och en saklig lön. Överlag en sådan känsla att det skulle vara trevligt att komma dit.

EH: Positiva erfarenheter såklart. Det att jag tagits med i arbetet och arbetslaget med ett öppet sinne och så att det inte blir kvar en känsla av att man förminskar mig och det jag gör.

Varför anser du att det lönar sig att höra till fackföreningen?

AR: Det lönar sig definitivt att höra till förbundet. Som de viktigaste faktorerna skulle jag lyfta fram juridisk- och arbetslivsrådgivning samt att man inte blir ensam i svåra frågor gällande arbetet. Fackföreningen är också ett visst slag av samfund.

EH: Förbundet driver våra, arbetstagarnas, frågor och främjar vår situation på arbetsplatserna. Förbundet ger mig råd och direktiv gällande löner och övriga arbetsvillkor. Förbundet för med sig trygghet i arbetslivet.

Vad övrigt vill du säga?

AR: Det är en ära och en glädje att vara en del av Diakoniarbetarnas förbund, att påverka och främja viktiga frågor!

EH: En hälsning till församlingarna att uppskatta era sommaranställda och visa det genom att erbjuda dem en bra arbetsmiljö, saklig lön och en plats i arbetslaget.

—————–

SNABBA

1. En saklig lön eller trevliga arbetskamrater?

AR: Trevliga arbetskamrater

EH: Trevliga arbetskamrater.

2. Lönetillägg som pengar eller ledigt?

AR: Pengar.

EH: Ledigt.

3. Morgon eller kväll?

AR: Morgon.

EH: Jämt av båda.

4. Med eller utan arbetstid?

AR: Kan inte svara.

EH: Utan arbetstid.

5. Live eller på nätet?

AR: Live.

EH: Live.

Text Henrik Ketola och Marko Pasma

Bilder Anni Rusi, Henrik Ketola